Giải tiếng Anh lớp 6 tập 1 unit 4 A closer look 2 My neighbourhood bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 Global Success giúp các em chuẩn bị bài học tiếng Anh 6 unit 4 A closer look 2 My neighbourhood.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

use adjectives to compare things.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh unit 4 lớp 6 A closer look 2

Grammar – Ngữ pháp

Comparative adjectives– Tính từ so sánh hơn

1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. Hoàn thành những câu sau với dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc. Câu 1 là ví dụ.

Đáp án

2 – noisier

3 – bigger

4 – more peaceful

5 – more exciting

Hướng dẫn dịch

2 – Khu phố của tôi ồn ào hơn khu phố của bạn.

3 – Quảng trường ở Hà Nội lớn hơn quảng trường ở Hội An.

4 – Sống ở thành phố thường đắt hơn sống ở nông thôn.

5 – Sống ở thành phố có thú vị hơn sống ở nông thôn không?

2. Use the correct form of the words in brackets to complete the letter. Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành bức thư.

Đáp án

2 – smaller

3 – older

4 – wider

5 – more delicious

6 – cheaper

Hướng dẫn dịch

Nick thân mến,

Bạn khỏe không?

Hà Nội đẹp nhưng mình quá nhộn nhịp với mình. Mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Bãi biển Cửa Lò. Thời tiết ở Hà Nội nóng hơn. Những ngôi nhà và công trình kiến trúc nhỏ hơn và cũ hơn ở Hà Nội. Đường phố rộng hơn và ít xe cộ qua lại. Hải sản ở đây ngon và rẻ hơn hải sản ở Hà Nội.

3. Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below. Nhìn vào bức tranh của hai khu phố: Bình Minh và Long Son. So sánh hai khu phố này. Em có thể sử dụng những tính từ bên dưới.

Gợi ý

Binh Minh is more crowded than Long Son.

Long Son is more quiet than Binh Minh.

Long Son is more peaceful than Binh Minh.

Binh Minh is more modern than Long Son.

Binh Minh is busier than Long Son.

Long Son is more boring than Binh Minh.

Hướng dẫn dịch

Bình Minh đông hơn Long Sơn.

Long Sơn vắng lặng hơn Bình Minh.

Long Sơn yên bình hơn Bình Minh.

Bình Minh hiện đại hơn Long Sơn.

Bình Minh bận hơn Long Sơn.

Long Sơn chán hơn Bình Minh.

4. Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and Long Son neighbourhood using the picture in 3. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố Bình Minh và Long Sơn sử dụng bức tranh ở bài 3.

A: Is Binh Minh noisier than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Is Long Son more modern than Binh Minh?

B: No, it isn’t.

Hướng dẫn dịch

A: Bình Minh có sôi nổi hơn Long Sơn không?

B: Có.

A: Long Sơn có hiện đại hơn Bình Minh không?

B: Không.

Gợi ý

A: Is Binh Minh more peaceful than Long Son?

B: No, it isn’t.

A: Is Long Son more boring than Binh Minh?

B: Yes, it is.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood A closer look 2 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Lời giải SGK tiếng Anh 6 Unit 4 A closer look 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 2 tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 – 4 SGK Tiếng Anh lớp 6 trang 41 tập 1 giúp các em giải bài tập tiếng Anh 6 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất