Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 15: Dẫn xuất halogen được TaiLieuViet.vn tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu giải bài tập Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bài 1 trang 98 SGK Hóa 11 Chân trời

Gọi tên các dẫn xuất halogen

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 15

Bài làm

(1) chloropropane

(2) iodoethene (Vinyl iodide)

(3) 1,3 – dichloropropane

(4) 1,2 – dichloropropane

(5) Bromobenzene

Bài 2 trang 98 SGK Hóa 11 Chân trời

Cho sơ đồ biến đổi của 1-chloropropane như sau:

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 15

a) Gọi tên loại phản ứng (1), (2) và hoàn thành các phương trình hoá học.

b) Thực hiện 2 phản ứng theo sơ đổ trên khi thay hợp chất CH3CH2CH2CI bằng 2-bromobutane. Xác định sản phẩm hữu cơ chính (nếu có) trong các phản ứng.

Bài làm

a)

(1) Phản ứng tách hydrogen halide

CH3CH2CH2CI overset{+KOH, ethanol,t^{o}}{rightarrow} CH3−CH=CH2 + HCl

(2) Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH

CH3CH2CH2CI + NaOH → CH3CH2CH2OH + NaCl

b) CH3CH=CHCH3overset{(1)}{leftarrow} CH3CHBrCH2CH3overset{(2)}{rightarrow} CH3CH2OHCHCH3

(1) CH3CHBrCH2CH3overset{+KOH, ethanol,t^{o}}{rightarrow} CH3−CH=CHCH3 + HBr

(2) CH3CHBrCHCH3 + NaOH → CH3CH2OHCHCH3 + NaBr

Bài 3 trang 98 SGK Hóa 11 Chân trời

CFC là hợp chất khó cháy, không độc và trơ về mặt hoá học. Trước đây CFC chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp nhiệt lạnh. CFC không gây hại ở điều kiện thường, nhưng trên khí quyển của Trái Đất, chúng tổn tại trong khoảng 100 năm và khuếch tán lên tầng bình lưu. Dưới tác dụng của tia UV từ Mặt Trời, liên kết C-Cl của CFC bị phá vỡ, tạo ra gốc Cl tự do. Theo ước tính, mỗi gốc Cl tự do phá huỷ 1 triệu phân tử ozone. Việc không sử dụng CFC đã giúp lỗ hổng tầng ozone được thu hẹp. Ngày nay người ta đã sử dụng hợp chất nào để thay thế CFC trong công nghiệp làm lạnh để tránh việc phá huỷ tầng ozone?

Bài làm

Các chất làm lạnh phổ biến khác được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau là ammonia, sulfur dioxide và các hydrocarbon không halogen hóa như các propane,…

———————————–

Bài tiếp theo: Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 16

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 15: Dẫn xuất halogen. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.