Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 11: Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ được TaiLieuViet.vn tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm tài liệu giải bài tập Hóa học 11 Chân trời sáng tạo.

Bài 1 trang 65 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết công thức cấu tạo (đầy đủ và thu gọn) của các chất có công thức phân tử như sau: C4H10, C2H6O.

Lời giải

Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 11

Bài 2 trang 65 SGK Hóa 11 Chân trời

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất?

Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 11

Lời giải

– Các công thức (1); (2); (3) cùng biểu diễn một chất CH3CH2OH.

– Các công thức (5) và (6) cùng biểu diễn một chất CH2Cl2.

Bài 3 trang 65 SGK Hóa 11 Chân trời

Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau?

Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 11

Lời giải

– Các chất là đồng đẳng của nhau: (a) và (b);

– Các chất là đồng phân của nhau:

+ (c) và (d);

+ (e) và (g).

—————————–

Bài tiếp theo: Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 12

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo bài 11: Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.