Giải bài tập Toán 7 trang 114 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 114 Toán 7 tập 1 KNTT

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ tam giác ABC có:

AB = 6 cm, widehat {BAC} = 60^circ ,widehat {ACB} = 70^circ

b) Vẽ tam giác trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png

Hướng dẫn giải:

a) Xét tam giác ABC, áp dụng định lí tổng 3 góc trong tam giác, ta có:

begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ABC} + widehat {ACB} = 180^circ \ Rightarrow widehat {ABC} = 180^circ  - (widehat {BAC} + widehat {ACB}) = 180^circ  - (60^circ  + 70^circ ) = 50^circ end{array}

Bước 1: Vẽ AB = 6 cm

Bước 2: Vẽ widehat {BAB'} = 60^circ bằng cách:

Chọn công cụ Góc, nháy chuột lần lượt vào các điểm B, A ( theo chiều ngược kim đồng hồ) nhập số đo góc 60

Bước 3: Vẽ widehat {ABA'} = 50^circ bằng cách:

Chọn công cụ Góc, nháy chuột lần lượt vào các điểm A,B ( theo chiều kim đồng hồ) nhập số đo góc 50

Bước 4: Vẽ điểm C là giao điểm của AB’ và BA’

b)

Bài 1

Nháy chuột vào Hồ sơ. Chọn xuất bản. Chọn hiển thị đồ thị dạng hình rồi lưu ảnh dạng png

Bài 2 trang 114 Toán 7 tập 1 KNTT

a) Sử dụng phần mềm GeoGebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm GeoGebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Hướng dẫn giải:

a) Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm

Bước 2: Vẽ đường thẳng qua A và vuông góc với AB bằng cách

Chọn công cụ Đường vuông góc, chọn đường vuông góc, nháy chuột vào điểm A và đoạn AB

Bước 3: Vẽ đoạn AC = 3 cm

Bước 4: Vẽ đoạn thẳng BC

Nháy chuột vào Hồ sơ. Chọn xuất bản. Chọn hiển thị đồ thị dạng hình rồi lưu ảnh dạng png

Bài 2

b) Bên trái màn hình hiển thị độ dài đoạn thẳng BC = 5 cm

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.