Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số sách Kết nối tri thức bao gồm lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán 7 tập 2 chương trình sách mới. Lời giải Toán 7 được trình bày chi tiết, dễ hiểu, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học trong bài 24 Toán 7 KNTT. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Hoạt động 1 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ

a) 23 + 8 . 9;

b) 3a + 7;

c) (34 – 5) : 8;

d) (frac{3}{x} - y^{2}) + 2

Lời giải:

a) Biểu thức 23 + 8 . 9 là biểu thức số.

b) Biểu thức 3a + 7 là biểu thức chứa chữ.

c) Biểu thức (34 – 5) : 8 là biểu thức số.

d) Biểu thức (frac{3}{x} - y^{2}) + 2 là biểu thứuc chứa chữ.

Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là x (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 3 cm

Lời giải:

2.(x + x + 3) = 2. (2x + 3) = 4x + 6 cm.

Luyện tập trang 23 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy chỉ ra các biến của mỗi biểu thức đại số sau:

a) 3x2 – 1;

b) 3a + b.

Lời giải:

a) Biến của biểu thức 3x2 – 1 là x.

b) Biến của biểu thức 3a + b là a và b.

Vận dụng trang 24 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Một người đi ô tô với vận tốc 40 km/h trong x giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc 5 km/h trong y giờ

a) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được.

b) Tính giá trị của biểu thức trong câu a khi x = 2,5 (giờ) và y = 0,5 (giờ).

Lời giải:

a) Quãng đường người đó đi được khi đi ô tô là 40x km.

Quãng đường người đi đó đi được khi đi bộ là 5y km.

Tổng quãng đường người đó đi được là 40x + 5y km.

b) Thay x = 2,5 và y = 0,5 vào biểu thức 40x + 5y ta được:

40.2,5 + 5.0,5 = 100 + 2,5 = 102,5 (km).

Vậy người đó đi được 102,5 km với x = 2,5 giờ và y = 0,5 giờ.

Bài 7.1 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Nửa tổng của x và y.

b) Tổng của x và y nhân với tích của x và y.

Hướng dẫn giải

a) (x+y) : 2

b) (x+y). x.y

Bài 7.2 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang đó là:

S = (a+b). h : 2

Bài 7.3 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Tính giá trị của biểu thức:

a) 4x + 3 tại x = 5,8.

b) y2 – 2y +1 tại y = 2

c) (2m+n).(m-n) tại m = 5,4 và n = 3,2

Hướng dẫn giải

a) Thay x = 5,8 vào biểu thức, ta được:

4x + 3 = 4. 5,8 + 3 = 26,2

b) Thay y = 2 vào biểu thức, ta được:

y2 – 2y +1 = 22 – 2.2 + 1 = 1

c) Thay m = 5,4 và n = 3,2 vào biểu thức, ta được:

(2m+n).(m-n) = (2.5,4 + 3,2) . (5,4 – 3,2) = 30,8

Bài 7.4 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Một bác nông dân sử dụng hai chiếc máy bơm để tưới nước cho vườn cây. Máy bơm thứ nhất mỗi giờ bơm được 5 m3 nước. Máy bơm thứ hai mỗi giờ bơm được 3,5 m3 nước.

a) Viết biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy, nếu máy bơm thứ nhất chạy trong x giờ và máy bơm thứ hai chạy trong y giờ.

b) Sử dụng kết quả của câu a, tính lượng nước bơm được của cả hai máy khi x = 2 ( giờ), y = 3 (giờ).

Hướng dẫn giải

a) Biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy là:

N = 5.x + 3,5.y

b) Thay x = 2 và y = 3 vào biểu thức, ta được:

N = 5.2 + 3,5 . 3 = 20,5 (m3)

…………………

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức được học, đồng thời luyện giải Toán 7 hiệu quả.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 khác như Ngữ văn 7 , Toán 7 và các Đề thi học kì 1 lớp 7 , Đề thi học kì 2 lớp 7 … được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại sốBài tiếp theo: Giải Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến