Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 106. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 5.14 trang 107 Toán 7 tập 1

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên)

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng đến trường.

Hướng dẫn giải

a) Phương pháp thu thập dữ liệu: lập phiếu hỏi

Dữ liệu không phải là số, có thể sắp thứ tự

b) Phương pháp thu thập dữ liệu: lập phiếu hỏi hoặc phỏng vấn

Dữ liệu không phải là số, không thể sắp thứ tự

Bài 5.15 trang 107 Toán 7 tập 1

Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả;

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát

Hướng dẫn giải

a) Chỉ có các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao, không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường.

Do đó dữ liệu thu được trong trường hợp này không đảm bảo tính đại diện.

b) Chỉ có các bạn học sinh khối 7 tham gia khảo sát, không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường.

Do đó dữ liệu thu được trong trường hợp này không đảm bảo tính đại diện.

Bài 5.16 trang 107 Toán 7 tập 1

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này.

Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó

Hướng dẫn giải

Số học sinh béo phì chiếm 15% tổng số học sinh

Số học sinh béo phì ở trường Trung học cơ sở đó là khoảng : 1500 . 15% = 225 (học sinh)

Bài 5.17 trang 107 Toán 7 tập 1

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nhiệt độ trung bình (°C)

24.6

25.3

25.2

25.1

25.1

25.9

Hướng dẫn giải

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn nhiệt độ.

Do nhiệt độ cao nhất là 25,9oC, nhiệt độ thấp nhất là 24,6oC nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,2 o C và giá trị lớn nhất là 26oC.

Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, nhiệt độ tại từng năm được biểu diễn bởi một điểm.

Ta có biểu đồ như sau:

Biểu đồ

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 106. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em biết cách giải các bài tập trong SGK Toán 7, đồng thời vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.