Giải bài tập Toán 7 trang 85 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 85 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 4.29 trang 86 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ.

Hình 4.73

Hướng dẫn giải:

Xét tam giác ABC có:

begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ABC} + widehat C = {180^o}\ Rightarrow {45^o} + y + {75^o} = {180^o}\ Rightarrow y = {60^o}end{array}

Xét tam giác ABD có:

begin{array}{l}widehat {DAB} + widehat {DBA} + widehat D = {180^o}\ Rightarrow x + {60^o} + {75^o} = {180^o}\ Rightarrow x = {45^o}end{array}

Xét 2 tam giác ABC và ADB có:

widehat {DAB} = widehat {CAB} = {45^o}

AB chung

widehat D = widehat C = {75^o}

=>Delta ABC = Delta ADB(g.c.g)

=>BC=BD (2 cạnh tương ứng), mà BD = 3,3 cm =>a= BC= 3,3cm

AC=AD (2 cạnh tương ứng), mà AC = 4 cm =>b = AD = 4cm

Bài 4.30 trang 86 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, M; trên tia Oy lấy hai điểm B, N sao cho OA = OB, OM =ON, OA > OM.

Chứng minh rằng:

a) Delta OAN = Delta OBM;

b) Delta AMN = Delta BNM.

Hướng dẫn giải:

Bài 4.30

a. Xét ΔOAN và ΔOBM, ta có :

  • OA = OB
  • Góc O chung
  • OM= ON

=> ΔOAN = ΔOBM (c-g-c)

b. Từ câu a => AN= BM. Mà OA = OB=> AM =BN

Xét ΔAMN và ΔBNM, ta có :

  • AN= BM
  • AM = BN
  • MN chung

=> ΔAMN = ΔBNM (c-c-c)

Bài 4.31 trang 86 Toán 7 tập 1 KNTT

b) Delta ACD =  Delta BDC.

Hình 4.74

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: OA = OB, OC = OD nên AD=BC

Do OC=OD nên tam giác OCD cân => widehat {OCD} = widehat {ODC}

Xét 2 tam giác ACD và BDC có:

AD=BC

widehat {OCD} = widehat {ODC}

CD chung

=>Delta ACD = Delta BCD(c.g.c)

=>AC=BD (hai cạnh tương ứng)

b) Xét hai tam giác ACD và BDC có:

AO=BO

CO=DO

AC=BD

=>Delta ACD = Delta BDC(c.c.c)

Bài 4.32 trang 86 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho tam giác MBC vuông tại M có widehat B = 60°. Gọi A là điểm nằm trên tia đối của tia MB sao cho MA = MB. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều.

Hướng dẫn giải:

Xét 2 tam giác vuông CMB và CMA có:

MC chung

MB=MA

=>Delta CMB = Delta CMA(c.g.c)

=>CA = CB (2 cạnh tương ứng).

=> Tam giác ABC cân tại C.

Mà góc B bằng 60o

=>Tam giác ABC đều.

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 85. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.