Với giải 2 trang 29 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Vocabulary

2 (trang 29 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the words in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của các từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 28, 29 Unit 4 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. volunteers

2. donations

3. benefits

4. generous

5. remote

6. development

7. community

8. donating

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cần nhiều tình nguyện viên hơn cho các dự án phát triển cộng đồng của chúng tôi. Bạn có hứng thú không?

2. Câu lạc bộ tình nguyện của chúng tôi đã nhận được sự đóng góp lớn từ các học sinh và phụ huynh của các em.

3. Khi thanh thiếu niên làm công việc tình nguyện, họ thu được vô số lợi ích.

4. Anh trai tôi rất hào phóng. Anh ấy thường quyên góp một nửa số tiền tiêu vặt của mình cho tổ chức từ thiện.

5. Nhóm từ thiện này quyên góp tiền để xây dựng thêm trường học ở vùng sâu vùng xa.

6. Làm công việc tình nguyện cũng là một cơ hội để phát triển sự nghiệp.

7. Để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, mọi người cần chung tay.

8. Bên cạnh việc quyên góp tiền, bạn có thể làm những cách khác để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 28 SBT Tiếng Anh 10): Find the following EIGHT words in the word search (Tìm 8 từ sau trong tìm kiếm từ)….

3 (trang 29 SBT Tiếng Anh 10): Complete each sentence using the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc.)…..