Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Review 4 sách 10 Global Success hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Tiếng anh 10 Review 4 từ đó học tốt môn Tiếng anh 10

Giải Tiếng anh lớp 10 Review 4 Global Success

Review 4 Language lớp 10 trang 120, 121 

Pronunciation

Trang 120 sgk Tiếng Anh 10: Mark the stressed syllables in the words in bold. Listen and repeat, paying attention to the rhythm. (Đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm. Nghe và lặp lại, chú ý đến nhịp điệu.)

Trả lời:

1. I ‘like ‘trekking in the ‘mountains.

2. The ‘children are ‘looking ‘forward to the ‘boat ‘trip

3. Are you going to ‘visit the mu’seum to’morrow?

4. ‘Don’t ‘litter while you are on the ‘ecotour.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích trekking trên núi.

2. Các em nhỏ đang mong chờ chuyến đò.

3. Bạn có định đi thăm viện bảo tàng vào ngày mai không?

4. Đừng xả rác khi bạn đang tham gia chuyến du lịch sinh thái.

Vocabulary 1

Bài 1 trang 120 sgk Tiếng Anh 10: Complete the following sentences using the phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các cụm từ trong hộp.)

Trả lời:

1. c 2. e 3. b 4. d 5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Trong nhiều năm, bảo tàng lịch sử đã là một điểm thu hút khách du lịch lớn của thành phố.

2. Nếu không ngăn chặn được việc săn bắt trái phép các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, sự cân bằng của hệ sinh thái sẽ bị phá hủy.

3. Nhiệt độ cao hơn và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn là do trái đất nóng lên.

4. Các chương trình bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu rủi ro đối với môi trường.

5. Một trong những lợi ích của du lịch có trách nhiệm là nó tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Vocabulary 2

Bài 2 trang 120 sgk Tiếng Anh 10: Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau)

Trả lời:

1. ecosystem 2. eco-friendly 3. litter 4. Ecotourism 5. biodiversity

Hướng dẫn dịch:

1. Ô nhiễm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc phá hủy hệ sinh thái.

2. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến dã ngoại thân thiện với môi trường về vùng nông thôn.

3. Khách du lịch không được phép xả rác trong công viên.

4. Du lịch sinh thái giúp bảo vệ môi trường tự nhiên.

5. Mất môi trường sống là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học.

Grammar 1

Bài 1 trang 121 sgk Tiếng Anh 10: Change these sentences into reported speech. (Thay đổi những câu này thành lời nói gián tiếp.)

Trả lời:

1. My brother said he was doing research into sustainable tourism.

2. Minh asked Nam whether he liked watching programmes about wildlife and nature.

3. Hoa asked Mr Smith what they could / can do to reduce the impact of global warming on the environment.

4. The club’s secretary said they were going to organise a lot of activities during Earth Hour that year.

5. The teacher explained that the animals would / will not survive extreme cold weather in the North.

Hướng dẫn dịch:

A. Lời nói trực tiếp

1. “Tôi đang nghiên cứu về du lịch bền vững,” anh trai tôi nói.

2. “Bạn có thích xem các chương trình về thiên nhiên và động vật hoang dã không, Nam?” Minh hỏi.

3. “Chúng ta có thể làm gì để giảm tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với môi trường, thưa ông Smith?” Hoa hỏi.

4. “Chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trong Giờ Trái đất năm nay”, thư ký của câu lạc bộ cho biết.

5. “Các loài động vật sẽ không thể sống sót trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt ở miền Bắc” giáo viên giải thích.

B. Lời nói gián tiếp

1. Anh trai tôi nói rằng anh ấy đang nghiên cứu về du lịch bền vững.

2. Minh hỏi Nam có thích xem các chương trình về thiên nhiên và động vật hoang dã không.

3. Hoa hỏi ông Smith rằng họ có thể / có thể làm gì để giảm tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với môi trường.

4. Thư ký của câu lạc bộ cho biết họ sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trong Giờ Trái đất năm đó.

5. Giáo viên giải thích rằng các loài động vật sẽ / sẽ không thể sống sót trong thời tiết cực lạnh ở miền Bắc.

Grammar 2

Bài 2 trang 120 sgk Tiếng Anh 10: Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Review 4 Language lớp 10 trang 120, 121 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. d 2. a 3. c 4. e 5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta cứ chặt phá rừng thì nạn phá rừng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

2. Nếu chúng ta sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, các thành phố của chúng ta sẽ trở nên sạch hơn.

3. Nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục, mực nước biển sẽ dâng cao.

4. Nếu luật về săn bắn trái phép nghiêm ngặt hơn, thì sẽ có nhiều động vật được cứu hơn.

5. Nếu không có không khí và nước, sẽ không có sự sống trên trái đất.

Review 4 Skills lớp 10 trang 122, 123

Listening 1

Bài 1 trang 122 sgk Tiếng Anh 10: Listen and choose the best title for the talk. (Lắng nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

Trả lời: A

Nội dung bài nghe:

Hello everybody. This Saturday we’re all going on a trip to an ancient village just outside the city and l’d just like to give you some information about the trip. We’re leaving from here at 8.30 in the morning. It’s an 8-hour trip so we’ll probably be back at 4.30 p.m. We’re going to visit three of the most famous attractions in the village. The first one is a large ancient house. It was built 600 years ago and its architecture is very impressive. After that we’re going to have lunch with a local family. The family is going to prepare the most delicious locally made food for us and I’m sure we’ll enjoy it. I think we’ll stay there about 45 minutes. Then we’re going to walk to the third attraction – the village pagoda. It’s one of the oldest and biggest pagodas in the country and is surrounded by different types of trees. We can walk around the pagoda and learn about its interesting history. The pagoda is very beautiful so you can take some excellent photographs there. So don’t forget to bring your camera with you. And remember: Don’t drop litter or pick flowers on the roadside while you are visiting the places.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Thứ bảy này, tất cả chúng ta sẽ có một chuyến đi đến một ngôi làng cổ ngay bên ngoài thành phố và tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về chuyến đi. Chúng ta sẽ khởi hành từ đây lúc 8:30 sáng. Đó là chuyến đi kéo dài 8 giờ vì vậy chúng ta có thể sẽ trở lại lúc 4:30 chiều. Chúng ta sẽ đến thăm ba trong số những điểm tham quan nổi tiếng nhất trong làng. Ngôi đầu tiên là một ngôi nhà cổ lớn. Nó được xây dựng cách đây 600 năm và kiến trúc của nó rất ấn tượng. Sau đó, chúng ta sẽ ăn trưa với một gia đình địa phương. Gia đình sẽ chuẩn bị những món ăn địa phương ngon nhất cho chúng ta và tôi chắc rằng chúng ta sẽ thích nó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở đó khoảng 45 phút. Sau đó, chúng ta sẽ đi bộ đến điểm tham quan thứ ba – chùa làng. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất trong cả nước và được bao quanh bởi các loại cây khác nhau. Chúng ta có thể dạo quanh chùa và tìm hiểu về lịch sử thú vị của nó. Chùa rất đẹp nên bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp ở đó. Vì vậy, đừng quên mang theo máy ảnh bên mình. Và hãy nhớ: Đừng vứt rác bừa bãi hoặc hái hoa ven đường khi bạn đang tham quan các địa điểm.

Listening 2

Bài 2 trang 122 sgk Tiếng Anh 10: Listen again and complete the notes with no more than TWO words. (Nghe lại và hoàn thành các ghi chú với không quá HAI từ.)

Review 4 Skills lớp 10 trang 122, 123 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trả lời:

1. 8 2. house 3. local family 4. pagoda 5. litter

Hướng dẫn dịch:

Chuyến đi trong ngày

Thời gian rời đi: 8:30 a.m.

Chuyến đi sẽ mất: 8 giờ

Các hoạt động:

– Tham quan ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây 600 năm

– Ăn trưa với một gia đình địa phương và tìm hiểu về các món ăn địa phương

– Ngắm ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất nước

Đừng: thả rác hoặc hái hoa ven đường

Speaking

Trang 122 sgk Tiếng Anh 10: Imagine that you are going on a day trip. Work in pairs. Discuss and plan your trip. Use the following points to help you (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang có một chuyến du lịch trong ngày. Làm việc theo cặp. Thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn. Sử dụng những điểm sau để giúp bạn)

– Where you will go

– When you will leave

– Which attractions you will visit

– Things you should avoid doing on the trip to protect the environment

Hướng dẫn dịch:

– Bạn sẽ đi đâu

– Khi bạn rời đi

– Những điểm du lịch bạn sẽ đến thăm

– Những điều bạn nên tránh trong chuyến đi để bảo vệ môi trường

Reading 1

Bài 1 trang 123 sgk Tiếng Anh 10: Read the text. Match the highlighted words in the text with their meanings. (Đọc văn bản. Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với nghĩa của chúng.)

Hướng dẫn dịch:

Càng nhiều người đi du lịch, tác động của họ đến môi trường càng lớn. Làm thế nào chúng ta có thể giảm nó trong khi đi du lịch? Đây là một số lời khuyên.

Giảm lượng khí thải carbon của bạn khi đi du lịch. Vì đi máy bay tạo ra nhiều khí thải carbon hơn bất kỳ phương tiện giao thông nào khác, bạn chỉ nên bay khi chuyến đi dài. Trong chuyến đi, bạn nên đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng nhiều nhất có thể. Điều này không chỉ giúp giữ sạch môi trường mà còn cho phép bạn tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và giao lưu với người dân địa phương.

Chọn các hoạt động thân thiện với môi trường có lợi cho động vật và hệ sinh thái. Tránh các hoạt động cho phép bạn chạm vào hoặc cưỡi động vật vì chúng làm xáo trộn mô hình tự nhiên của chúng và thu hút nhiều người. Thay vào đó, hãy đến thăm các công viên động vật hoang dã hoặc các trang trại hữu cơ. Những điều này sẽ giúp bạn hiểu và tôn trọng thiên nhiên hơn và ngừng làm những việc gây hại cho môi trường.

Review 4 Skills lớp 10 trang 122, 123 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. b 2. a 3. c

Hướng dẫn dịch:

1. tương tác = nói chuyện hoặc làm nh ững việc với người khác

2. lợi ích = để tốt cho ai đó hoặc điều gì đó

3. gián đoạn = làm gián đoạn những gì mọi người đang làm và làm cho họ tức giận

Reading 2

Bài 2 trang 123 sgk Tiếng Anh 10: Read the text again and choose the best answers. (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Trả lời:

1. A 2. B 3. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ý chính của văn bản là gì?

– Giảm tác động môi trường của du lịch.

2. Một cách dễ dàng để giảm lượng khí thải carbon của bạn là đi bộ khi bạn đến nơi.

3. Điều gì có thể được suy ra từ văn bản?

– Du khách nên chọn các hoạt động tốt cho người dân địa phương và môi trường.

Writing

Trang 123 sgk Tiếng Anh 10: Write a paragraph (120 – 150 words) about things you should or shouldn’t do to reduce the negative impact of travelling on the environment. You may use the ideas in the reading to help you. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về những điều bạn nên hoặc không nên làm để giảm tác động tiêu cực của việc đi du lịch tới môi trường. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài đọc để giúp bạn.)

Trả lời:

There are several things that we should do to reduce the negative impact of travelling on the environment. Firstly, we should reduce our carbon footprint during the trip. We should only fly when the trip is long and choose environmentally-friendly means of transport such as cycling or public transport. Secondly, wherever we go, we should always protect our environment. By keeping it clean and safe, we can reduce the negative impact of travelling on the environment.

Hướng dẫn dịch:

Có một số điều chúng ta nên làm để giảm tác động tiêu cực của việc đi du lịch đến môi trường. Đầu tiên, chúng ta nên giảm lượng khí thải carbon của chúng ta trong chuyến đi. Chúng ta chỉ nên đi máy bay khi chuyến đi dài ngày và lựa chọn các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như đạp xe hoặc các phương tiện công cộng. Thứ hai, dù đi đâu chúng ta cũng phải luôn bảo vệ môi trường của mình. Bằng cách giữ cho nó sạch sẽ và an toàn, chúng ta có thể giảm tác động tiêu cực của việc đi lại đối với môi trường.

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism