Với giải 2 trang 21-22 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Writing

2 (trang 21-22 SBT Tiếng Anh 10)Choose the sentence which has the closest meaning to the original one (Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu gốc)

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. A

5. B

6. D

7. B

8. C

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy bắt đầu chơi guitar từ sáu năm trước.

A. Anh ấy đã chơi guitar được sáu năm.

2. Họ không được bố mẹ cho đi chơi vào buổi tối.

C. Cha mẹ của họ không cho họ đi chơi vào buổi tối.

3. Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách nhưng bạn phải hứa sẽ trả lại vào tuần sau

C. Nếu bạn hứa sẽ trả sách vào tuần sau, tôi sẽ cho bạn mượn nó.

4. Họ đang xây dựng một đường cao tốc mới xung quanh thành phố.

A. Một đường cao tốc mới đang được xây dựng xung quanh thành phố.

5. ‘Chúng ta hãy đến rạp chiếu phim tối nay,’ cô ấy đề nghị.

B. Cô ấy đề nghị đi xem phim vào tối hôm đó.

6. Cô ấy thích ở nhà hơn là đi chơi.

D. Cô ấy thà ở nhà hơn là đi chơi.

7. Ban nhạc quyết định hoãn buổi biểu diễn của họ vì thời tiết xấu.

B. Thời tiết xấu khiến ban nhạc phải hoãn buổi biểu diễn của họ.

8. Laura đi mua sắm. Cô ấy không mua gì cả.

C. Laura đã đi mua sắm, nhưng cô ấy không mua gì cả.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các động từ ở dạng chính xác của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)….

3 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10): Write an email (120 – 150 words) to your friend describing your experience at a school music event. Use the following questions as cues for your writing (Viết email (120 – 150 từ) cho bạn bè của bạn mô tả trải nghiệm của bạn tại một sự kiện âm nhạc của trường. Sử dụng các câu hỏi sau đây làm dấu hiệu cho bài viết của bạn)…..