Với giải 2 trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Vocabulary

2 (trang 4 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)

SBT Tiếng Anh 10 trang 3, 4 Unit 1 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. D

5. B

6. A

7. B

8. D

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy làm hai công việc cùng một lúc vì cô ấy là trụ cột chính của gia đình.

2. Cô ấy thật là một người vợ tốt. Cô ấy đã hỗ trợ chồng mình vượt qua những giai đoạn khó khăn.

3. Không dễ dàng gì đối với một số học sinh lớp 10 để có được thói quen ở trường trung học.

4. Trách nhiệm chính của Jim trong ngôi nhà của mình là giữ cho ngôi nhà sạch sẽ.

5. Giá trị gia đình rất quan trọng vì họ dạy con cái đúng hay sai trong cuộc sống.

6. Làm việc nhà mang lại lợi ích to lớn cho trẻ vì nó giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống cần thiết.

7. Anh ấy là một người có tính cách mạnh mẽ. Anh ấy luôn đấu tranh cho những gì là đúng và bạn có thể dựa vào anh ấy.

8. Khi tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau chia sẻ công việc nhà, tình cảm gia đình sẽ trở nên bền chặt hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 3 SBT Tiếng Anh 10): Match the phrases with the correct pictures (Ghép các cụm từ với các hình ảnh chính xác)….

3 (trang 4 SBT Tiếng Anh 10):Complete the sentences using the words or phrases in the box (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ hoặc cụm từ trong hộp)…..