Với giải 1 trang 3 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Vocabuary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Vocabulary

1 (trang 3 SBT Tiếng Anh 10): Match the phrases with the correct pictures (Ghép các cụm từ với các hình ảnh chính xác)

SBT Tiếng Anh 10 trang 3, 4 Unit 1 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. e

2. b

3. g

4. c

5. d

6. h

7. a

8. f

Hướng dẫn dịch:

1. nấu ăn

2. giặt đồ

3. lau nhà

4. vứt rác

5. mang vác đồ nặng

6. mua đồ tạp hoá

7. rửa chén bát

8. đặt bàn

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 4 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)…..

3 (trang 4 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the words or phrases in the box (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ hoặc cụm từ trong hộp)…..