Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 1: Mô tả dao động được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu giải bài tập Vật lý 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 13 SGK Vật Lí 11 Chân trời

Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc của mỗi dao động và độ lệch pha giữa hai dao động có đồ thị li độ – thời gian như trong Hình 1P.1.

Vật lý 11 Chân trời sáng tạo bài 1

Lời giải

Xác định Dao động đỏ Dao động xanh
Biên độ 8 cm 6 cm
Chu kì 0,12 s 0,12 s
Tần số 8,333 Hz 8,333 Hz
Tần số góc frac{50pi }{3} (rad/s) frac{50pi }{3} (rad/s)
Độ lệch pha frac{pi }{3}

Bài 2 trang 13 SGK Vật Lí 11 Chân trời

Vẽ phác đồ thị li độ – thời gian của hai dao động điều hoà trong các trường hợp:

a) Cùng biên độ, chu kì của dao động thứ nhất bằng ba lần chu kì của dao động thứ hai.

b) Biên độ của dao động thứ nhất bằng hai lần biên độ của dao động thứ hai, cùng chu kì, cùng pha.

c) Cùng biên độ, cùng chu kì và có độ lệch pha là π rad.

Lời giải

Dao động thứ nhất là đường màu xanh, dao động thứ hai là đường màu đỏ

a) Cùng biên độ, chu kì của dao động thứ nhất bằng ba lần chu kì của dao động thứ hai.

Vật lý 11 Chân trời sáng tạo bài 1

b) Biên độ của dao động thứ nhất bằng hai lần biên độ của dao động thứ hai, cùng chu kì, cùng pha.

Vật lý 11 Chân trời sáng tạo bài 1

c) Cùng biên độ, cùng chu kì và có độ lệch pha là π rad.

Vật lý 11 Chân trời sáng tạo bài 1

—————————

Bài tiếp theo: Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 1: Mô tả dao động. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Vật lý 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Hóa học 11 Chân trời sáng tạo, Toán 11 Chân trời sáng tạo.