TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 18: Nguồn điện để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu giải bài tập Vật lý 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 112 SGK Vật lí 11 Chân trời

Một nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 0,5Ω. Khi mắc hai cực của nguồn điện với một vật dẫn thì trong mạch xuất hiện dòng điện 1,4 A. Bỏ qua điện trở các dây nối. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Bài làm

Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn: U = ξ − Ir = 6 − 1,4.0,5 = 5,3V

Bài 2 trang 112 SGK Vật lí 11 Chân trời

Ghép nối tiếp một biến trở R với một điện trở R0 thành bộ rồi nối hai đầu vào hai cực của một nguồn điện không đổi. Điều chỉnh R, người ta thu được đồ thị đường biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở vào cường độ dòng điện như Hình 18P1.

a) Xác định giá trị suất điện động của nguồn điện.

b) Xác định giá trị biến trở R ứng với điểm M trên đồ thị.

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 18

Bài làm

a) Ta có: U = ξ, Rtd = R + R0

Từ đồ thị ta thấy khi cường độ dòng điện bằng 0 mà đồ thị cắt trục U(V) tại giá trị 12V nên ta có Suất điện động của nguồn điện là 12V.

b) Từ đồ thị ta có thể suy ra được dạng của đường biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở vào cường độ dòng điện là: U = 12 − 2,5.I

Tại M có I = 1, 6A ⇒ U = 8V

Giá trị biến trở R ứng với điểm M là: R = frac{U}{I} = 5Ω

———————————-

Bài tiếp theo: Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 19

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 18: Nguồn điện. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.