Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 9: Sóng dừng được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi để có thể giải bài tập Vật lý 11 Chân trời sáng tạo nhé.

Bài 1 trang 61 SGK Vật lí 11 Chân trời

Người ta thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một dây đàn hồi có hai đầu cố định dài 75,0 cm để đo tốc độ truyền sóng trên dây. Khi tần số sóng bằng 120 Hz thì trên dây xuất hiện 6 bụng sóng.

a) Tính tốc độ truyền sóng trên dây.

b) Tăng lực căng dây để tăng tốc độ truyền sóng gấp hai lần. Với những giá trị nào của tần số sóng dừng có thể được hình thành trên dây?

Lời giải

a) Ta có điều kiện hình thành sóng dừng là l=6frac{lambda }{2}Rightarrow lambda=25 cm

v=lambda f=25.120=3000 cm/s

b) v'=2v=2.f.3lRightarrow f=13,333 Hz

Bài 2 trang 61 SGK Vật lí 11 Chân trời

Trong một thử nghiệm nướng bánh bằng lò vi sóng, người ta đo được khoảng cách giữa hai phần nóng nhất và gần nhau nhất của bánh là khoảng 6,13 cm. Biết tần số sóng vi ba được sử dụng trong lò là 2,45 GHz. Sử dụng các số liệu đã cho để ước lượng tốc độ của sóng điện từ.

Lời giải

khoảng cách giữa hai phần nóng nhất và gần nhau nhất của bánh là khoảng 6,13 cm nên λ = 6,13cm

Tốc độ của sóng điện từ là v = λ.f = 6,13.10−2.2,45.109 = 1,5.108 m/s

——————————

Bài tiếp theo: Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 10

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 9: Sóng dừng. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Vật lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Hóa học 11 Chân trời sáng tạo, Toán 11 Chân trời sáng tạo.