TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu để giải bài tập Vật lý 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời

Khi đi biển, các thuỷ thủ trên thuyền có thể sử dụng kĩ thuật sonar (một kĩ thuật phát ra sóng siêu âm) dùng để định vị hay điều hướng thuyền nhằm tránh các tảng đá ngầm hoặc phát hiện đàn cá (Hình 6P.1). Trong tự nhiên, nhiều loài động vật như dơi, cá heo cũng có thể phát ra sóng siêu âm để di chuyển và định vị con mồi. Kĩ thuật sonar sử dụng tính chất nào của sóng? Theo em, sóng siêu âm do các tàu thuyền phát ra có ảnh hưởng như thế nào đối với loài cá heo và cá voi?

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 6

Lời giải

Kĩ thuật sonar sử dụng tính chất phản xạ của sóng.

Sóng siêu âm do các tàu thuyền phát ra có ảnh hưởng đến khả năng xác định vị trí, vật cản và quá trình giao tiếp của với loài cá heo và cá voi vì hai loài này sử dụng sóng siêu âm do chúng phát ra để xác định vị trí, phương hướng, kẻ thù và giao tiếp giữa đồng loại, nếu lạm dụng sóng siêu âm quá nhiều trong khu vực có nhiều cá heo và cá voi sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng.

Bài 2 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời

Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau một góc frac{pi }{2} cách nhau 60 cm. Biết tốc độ truyền sóng là 330 m/s. Tìm độ lệch pha:

a) giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng, cách nhau 360 cm tại cùng một thời điểm.

b) tại cùng một điểm trên phương truyền sóng sau một khoảng thời gian là 0,1s.

Lời giải

a) Vì hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau một góc frac{pi }{2} cách nhau 60 cm thì bước sóng dao động là 4.60 = 240 (cm)

Khoảng cách giữa hai điểm là 360cm = frac{3lambda }{2} nên hai điểm này dao động ngược pha nhau độ lệch pha của chúng là π

b) Sau 0,1s sóng truyền được khoảng cách là 0,1.330 = 33m = frac{55lambda }{4}

Độ lệch pha là frac{3pi }{4}

Bài 3 trang 45 SGK Vật lí 11 Chân trời

Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình:

u = 10cos(2πt + 0,01πx)

Trong đó u và x được tính bằng cm và t được tính bằng s. Hãy xác định:

a) Chu kì, tần số và biên độ sóng.

b) Bước sóng và tốc độ truyền sóng.

c) Giá trị của li độ u, tại điểm có x = 50 cm vào thời điểm t = 4s.

Lời giải

u=Acos(frac{2pi}{T}t-frac{2pi}{lambda}x)

a) Ta có: frac{2pi}{T}=2pi Rightarrow T=1s

tần sồ f=frac{1}{T}=1 Hz

biên độ A= 10 cm

b) Ta có: frac{2pi}{lambda}=0,01piRightarrowlambda=200 cm

c) Ta có:

u =10cos(2πt+0,01πx)=10cos(2π.4+0,01π.50)=8,933 cm