TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2: Phương trình dao động điều hòa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu giải bài tập Vật lý 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời

Một vật dao động điều hoà có đồ thị li độ – thời gian và vận tốc – thời gian như Hình 2P.1. Hãy viết phương trình li độ và phương trình vận tốc của dao động này. Từ đó suy ra phương trình gia tốc của vật dao động.

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2

Lời giải

Từ đồ thị ta xác định được A = 1cm

Ta có: v_{max}=omega A Rightarrow omega=4 (rad/s)

Phương trình li độ của dao động: x = cos(4t) (cm)

Phương trình vận tốc của dao động: v=4 cos(4 t+frac{pi }{2}) (cm/s)

Phương trình gia tốc của vật dao động: a=16cos(4 t)(m/s^2)

Bài 2 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời

Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 4 cm, tần số 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí biên âm. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 1s.

Lời giải

Ta có tần số f=1 Hz Rightarrow omega =2pi f=2pi (rad/s)

Pha ban đầu của dao động là: varphi _{0}=pi

Phương trình dao động của vật là: x=4cos(2pi t+pi) (cm)

Vận tốc của vật tại thời điểm t = 1s là: v=-omega A sin(omega t+varphi _{0})=-2pi .4. sin(2pi+pi)=0

Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1s là:

a=-omega^{2}.4cos(2pi t+pi)=-(2pi )^{2}.4cos(2pi +pi)=16pi^{2}(cm^{2}/s)

Bài 3 trang 21 SGK Vật lí 11 Chân trời

Một vật dao động điều hoà có đồ thị gia tốc theo thời gian được thể hiện trong Hình 2P.2.

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2

Xác định vị trí, vận tốc và gia tốc của vật tại các thời điểm a1, a2, a3 tương ứng với các điểm A, B và C trên đường đô thị a(t)

Lời giải

Vị trí A có gia tốc a1 = −ω2.A < 0 nên vật ở vị trí biên dương có vận tốc bằng 0

Vị trí B có gia tốc a2 = 0 nên vật ở vị trí cân bằng có vận tốc bằng v = ωA

Vị trí C có gia tốc a3 = −ω2.A > 0 nên vật ở vị trí biên âm có vận tốc bằng 0

——————————-

Bài tiếp theo: Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 3

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 2: Phương trình dao động điều hòa. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Vật lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo, Hóa học 11 Chân trời sáng tạo.