Với giải Unit 10 Listening lớp 10 trang 115 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 10: Ecotourism giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 10: Ecotourism Global Success

Bài 1 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs. Look at the photos from an ecotour in the Mekong Delta. What do you think ecotourists can do there? (Làm việc theo cặp. Nhìn những bức ảnh từ một khu du lịch sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bạn nghĩ những người làm du lịch sinh thái có thể làm gì ở đó?)

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trả lời:

– Visit a floating market, and buying fruits there

– Visit a weaving village, buying traditional arts and crafts

– Have a traditional meal / food (with a host family or at a local restaurant)

Hướng dẫn dịch:

– Tham quan chợ nổi và mua trái cây ở đó

– Tham quan làng dệt, mua hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống

– Dùng bữa / món ăn truyền thống (với gia đình bản xứ hoặc tại nhà hàng địa phương)

Bài 2 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Listen to a tour guide introducing the tour. Number the pictures in 1 in the order you hear them (Nghe hướng dẫn viên giới thiệu về chuyến tham quan. Đánh số các hình ảnh trong 1 theo thứ tự bạn nghe thấy)

Trả lời:

1. a 2. b 3. c

Nội dung bài nghe:

Good morning and welcome everyone. 

I’m Hoang, your guide today. I promise you are going to enjoy this eco-friendly tour in the Mekong Delta. 

On the first day of our tour, we will start by visiting the famous Cai Be Floating Market to experience the daily life of the people on the river.

Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River Village where you’ll discover the amazing weaving skills of the local people.

In the afternoon, join us on a trip to visit the local arts and crafts market. Here you can buy lovely souvenirs made by local people.

After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family and learn more about local culture.

I would also like to remind you that this is an ecotour and we try to reduce our impact on the environment. So when you are on a boat, please avoid throwing anything into the river. Please put all your rubbish in the paper bags here.

Thank you for joining our ecotour and helping protect the local environment. Now please sit back and enjoy the view of the Mekong Delta.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi sáng và chào mừng tất cả mọi người.

Tôi là Hoàng, người dẫn đường cho bạn hôm nay. Tôi hứa bạn sẽ tận hưởng chuyến du lịch thân thiện với môi trường này ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày đầu tiên của chuyến tham quan, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tham quan Chợ nổi Cái Bè nổi tiếng để trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân trên sông.

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta sẽ là một xưởng dệt ở Làng sông Chăm, nơi bạn sẽ khám phá những kỹ năng dệt tuyệt vời của người dân địa phương.

Vào buổi chiều, hãy cùng chúng tôi đi tham quan chợ thủ công mỹ nghệ địa phương. Tại đây bạn có thể mua những món quà lưu niệm xinh xắn do người dân địa phương làm ra.

Sau một ngày dài, bạn có thể thưởng thức bữa tối ngon miệng với đầy đủ các món ăn truyền thống do gia đình chủ nhà chuẩn bị và tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương.

Tôi cũng muốn nhắc bạn rằng đây là một chuyến du lịch sinh thái và chúng tôi cố gắng giảm tác động của chúng tôi đến môi trường. Vì vậy, khi bạn ở trên thuyền, xin vui lòng tránh ném bất cứ thứ gì xuống sông. Xin vui lòng cho tất cả rác của bạn vào túi giấy ở đây.

Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình sinh thái của chúng tôi và góp phần bảo vệ môi trường địa phương. Bây giờ hãy ngồi lại và thưởng thức quang cảnh của Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài 3 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Listen again. Fill in each gap in the brochure below with ONE word (Nghe một lần nữa. Điền vào mỗi khoảng trống trong tập tài liệu dưới đây bằng MỘT từ)

Nội dung bài nghe:

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. eco-friendly 2. local 3. souvenirs 4. traditional

Hướng dẫn dịch:

*** Sunshine Travel *** 

MEKONG DELTA ECOTOUR (Ngày 1)

Tham gia tour du lịch thân thiện với môi trường của chúng tôi để khám phá đồng bằng sông Cửu Long:

– Chợ nổi Cái Bè: Trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân trên sông.

– Làng sông Chăm: Tham quan xưởng dệt và tìm hiểu kỹ năng dệt của người dân địa phương.

– Chợ thủ công mỹ nghệ: Mua đồ lưu niệm sản xuất tại địa phương.

– Bữa tối: Thưởng thức các món ăn truyền thống do gia đình chủ nhà nấu.

Bài 4 trang 115 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs. Discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

Which part of the tour do you like most? Why? (Bạn thích phần nào nhất trong chuyến tham quan? Tại sao?)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh lớp 10

Unit 10 Getting started lớp 10 trang 110, 111

Unit 10 Language lớp 10 trang 111, 112

Unit 10 Reading lớp 10 trang 113, 114

Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116

Unit 10 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 117, 118

Unit 10 Looking back lớp 10 trang 118

Unit 10 Project lớp 10 trang 119

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4