Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2 Days

Từ vựng Unit 2 tiếng Anh 6 Friends Plus – Days dưới đây nằm trong bộ đề Từ vựng tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6 theo từng Unit do TaiLieuViet.vn cập nhật. Từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Days bao gồm những từ vựng tiếng Anh trọng tâm trong Unit 2 Days SGK tiếng Anh Friends plus 6 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Từ vựng Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. add (v) thêm vào
2. barbecue (n) bữa tiệc nướng ngoài trời
3. carnival (n) lễ hội âm nhạc đường phố
4. celebrate (v) tổ chức lễ kỉ niệm
5. celebration (n) lễ kỉ niệm
6. celebrity (n) người nổi tiếng
7. culture quiz (n) cuộc thi tìm hiểu văn hóa
8. general (adj) chung, phổ biến
9. international (adj) mang tính quốc tế
10. mini (adj) rất nhỏ
11. organised (adj) tính ngăn nắp, có trật tự
12. parent (n) cha/ mẹ

Trên đây là toàn bộ Từ mới unit 6 lớp 2 Days đầy đủ nhất sách tiếng Anh Chân trời sáng tạo.