Ngữ pháp unit 2 lớp 6 Days

Nằm trong bộ Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng unit, Ngữ pháp Unit 2 Days Friends plus 6 trên TaiLieuViet.vn bao gồm những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong SGK tiếng Anh 6 Friends plus như: Cấu trúc thì hiện tại đơn; Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tài liệu Friends plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mai. 

I. Thì hiện tại đơn lớp 6

1. Cách dùng Thì hiện tại đơn

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để:

– Hỏi và trả lời về thói quen, lịch trình

– Diễn tả một sự thật hiển nhiên

-Nói về cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta ở hiện tại

2. Cấu trúc Thì hiện tại đơn với động từ thường

Thể khẳng định

I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + V nguyên thể

He/ She/ It/ Danh từ số ít + V thêm e/es

Thể phủ định

I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + don’t/ do not + V nguyên thể

He/ She/ It/ Danh từ số ít + doesn’t/ does not + V nguyên thể

Thể nghi vấn

(Wh-question) + Do + I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + V nguyên thể?

(Wh-question) + Does + He/ She/ It/ Danh từ số ít + V nguyên thể?

II. Trạng từ tần suất trong tiếng Anh lớp 6

– Adverbs of Frequency hay Trạng từ tần suất là trạng từ được dùng để tả mức độ thường xuyên của hành động.

– Một số trạng từ tần suất thường dùng

Trạng từ

Ý nghĩa

Mức độ

Always

Luôn luôn

100%

Normally/ Usually

Thường xuyên

80%

Often

Thường thường

60%

Sometimes

Đôi khi, đôi lúc

40%

Rarely

Hiếm khi

20%

Never

Không bao giờ

0%

– Vị trí của trạng từ tần suất trong tiếng Anh

+ Đứng sau động từ “tobe”

+ Đứng trước động từ chính và đứng sau chủ ngữ.

+ Đứng giữa trợ động từ và động từ chính trong câu

+ Đứng ở đầu câu và cuối câu, vị trí này chỉ dành cho những trạng từ: usually, often và sometimes, khi trạng từ đứng ở đầu câu với mục đích nhấn mạnh ý của người nói.

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 Days sách Chân trời sáng tạo chi tiết nhất. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh Unit 2 lớp 6 Days khác như:

Từ vựng Unit 2 Days tiếng Anh 6 Friends plus