Chuyên đề Toán học lớp 10: Các phép toán trên tập hợpđược TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài: Các phép toán trên tập hợp

Phương pháp giải

Hợp của 2 tập hợp:

chuyên đề toán 10

Giao của 2 tập hợp

chuyên đề toán 10

Hiệu của 2 tập hợp

chuyên đề toán 10

Phần bù

Khi B ⊂ A thì AB gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu là CA B.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập hợp sau: A ∪ B;A ∩ B;A B;B A.

Hướng dẫn:

1. A ∪ B: tập hợp các học sinh hoặc học lớp 10 hoặc học môn Tiếng Anh của trường em.

2. A ∩ B: tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh của trường em.

3. A B: tập hợp các học sinh học lớp 10 nhưng không học môn Tiếng Anh của trường em.

4. B A: tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh của trường em nhưng không học lớp 10 của trường em.

Ví dụ 2:Cho hai tập hợp:

A = { x ∈ R | x2 – 4x + 3 = 0};

B = { x ∈ R | x2 – 3x + 2 = 0}.

Tìm A ∪ B ; A ∩ B ; A B ; B A.

Hướng dẫn:

Ta có: A={1;3} và B={1;2}

A ∪ B={1;2;3}

A ∩ B={1}

A B={3}

B A={2}

Ví dụ 3: Cho đoạn A=[-5;1] và khoảng B =(-3; 2). Tìm A ∪ B; A ∩ B.

Hướng dẫn:

A ∪ B=[-5;2)

chuyên đề toán 10

A ∩ B=(-3;1]

b) Hãy tìm A ∩ (B C) và (A ∩ B) C. Hai tập hợp nhận được có bằng nhau không?

Hướng dẫn:

a) A B={3,5}; B A={8}

⇒ (A B) ∪ (B A)={3;5;8}

A ∪ B={1,2,3,4,5,6,8,9}

A ∩ B={1,2,4,6,9}

⇒ (A ∪ B) \ (A ∩ B)= {3;5;8}

Do đó: (A B) ∪ (B A)=(A ∪ B) \ (A ∩ B)

b) B C={1,2,8,9}

⇒ A ∩ (B C) ={1,2,9}.

A ∩ B={1,2,4,6,9}

⇒ (A ∩ B) C ={1,2,9}.

Do đó A ∩ (B C) =(A ∩ B) C

Ví dụ 5:Tìm tập hợp A, B biết:

chuyên đề toán 10

Hướng dẫn:

chuyên đề toán 10

⇒ A = {1,5,7,8} ∪ {3,6,9} = {1,3,5,6,7,8,9}

B={2,10} ∪ {3,6,9} = {2,3,6,9,10}

Ví dụ 6:

Cho hai đoạn A=[a ;a + 2 ] và B=[b ;b + 1]. Các số a và b cần thỏa mãn điều kiện gì để A ∩ B≠ ∅

Hướng dẫn:

Điều kiện để A ∩ B= ∅ là:

chuyên đề toán 10

Từ đó, suy ra điều kiện để A ∩ B ≠ ∅ là b-2 ≤ a ≤ b + 1

Với nội dung bài Các phép toán trên tập hợp trên đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô nội dung cần nắm vững phương pháp giải và các ví dụ minh họa cho phép toán trên một tập hợp…

Trên đây TaiLieuViet đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 10: Các phép toán trên tập hợp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TaiLieuViet xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 10, Giải bài tập Toán lớp 10, Giải VBT Toán lớp 10 mà TaiLieuViet tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc