Trắc nghiệm Toán 10 Bài 14 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 14 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được TaiLieuViet.vn tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 13 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 12 KNTT
 • Câu 1:

  Điều tra chiều cao của 10 hs lớp 10A cho kết quả như sau: 154; 160; 155; 162; 165; 162; 155; 160; 165; 162 (đơn vị cm). Khoảng tứ phân vị là

 • Câu 2:

  Cân nặng của 10 học sinh lớp 10A được thống kê bởi mẫu số liệu: 40; 43; 42; 45; 50; 50; 43; 45; 45; 42 (đơn vị: kg). Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là

 • Câu 3:

  Sản lượng lúa (tạ/ha) của 10 tỉnh cho bởi số liệu: 30; 30; 10; 25; 35; 45; 40; 40; 35; 45. Tìm giá trị bất thường của mẫu số liệu.

 • Câu 4:

  Cho dãy số liệu thống kê 4; 5; 4; 3; 7; 6; 9; 6; 7; 8; 9. Khoảng biến thiên của dãy số liệu là

 • Câu 5:

  Chiều cao của 5 học sinh lớp 10 đo được là: 154; 160; 162; 162; 165 (đơn vị: cm). Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

 • Câu 6:

  Năng xuất lúa của 4 xã được thống kê bởi mẫu số liệu: 36; 38; 34; 40 (đơn vị: tạ/ha). Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu

 • Câu 7:

  Tìm giá trị bất thường của mẫu số liệu sau

  Giá của một số loại giày nữ (đơn vị: nghìn đồng)

  150 600 350 500 250 650 1200 300 450 400

 • Câu 8:

  Công thức tính độ lệch chuẩn nếu biết phương sai s_{X}^{2} là:

 • Câu 9:

  Mỗi số liệu sau cho biết số học sinh nghỉ học mỗi ngày của lớp 10C trong hai tuần liên tiếp:

  1 1 0 2 1 3 0 1 0 0 2 12

  Trung vị và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

 • Câu 10:

  Điểm kiểm tra học kỳ của 10 học sinh được thống kê như sau: 6; 7; 7; 5; 8; 6; 9; 9; 8; 6. Khoảng biến thiên của dãy số là

 • Câu 11:

  Điểm kiểm tra của 11 học sinh cho bởi bảng số liệu sau

  Điểm

  7

  7,5

  8

  8,5

  9

  9,5

  Tần số

  1

  2

  3

  2

  2

  1

  Tìm phương sai của bảng số liệu

 • Câu 12:

  Số học sinh giỏi của 12 lớp trong một trường phổ thông được ghi lại như sau: 0; 2; 5; 3; 4; 5; 4; 6; 1; 2; 5; 4. Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên

 • Câu 13:

  Chiều cao của 13 cây tràm (đơn vị: m) cho bởi số liệu: 5; 6,6; 7,6; 8,2; 8,2; 7,2; 9,0; 10,5; 7,2; 6,8; 8,2; 8,4; 8,0. Giá trị bất thường của mẫu số liệu trên là

 • Câu 14:

  Mẫu số liệu cho biết sĩ số của 4 lớp 10 tại một trường Trung học: 45; 43; 50; 46. Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này

 • Câu 15:

  Mẫu số liệu cho biết số ghế trống của một xe khách trong 5 ngày: 7; 6; 6; 5; 9. Tìm phương sai của mẫu số liệu trên

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại