TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Ước tính cá thể trong một quần thể KNTT. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Hoạt động 1

Ước tính số hạt lạc trong một hộp

  • Bước 1. Lấy ra 1 cốc lạc từ trong túi, đếm số lượng và đánh dấu từng hạt lạc.
  • Bước 2. Đổ lạc đã được đánh dấu vào lại trong túi và xáo trộn đều.
  • Bước 3 . Lấy ra nửa cốc lạc, đếm tồng số hạt lạc và số hạt lạc có đánh dấu trong cốc.

Gọi N là tồng số hạt lạc trong túi ban đầu. Hãy dùng kết quả đếm được ở bước 3 đề ước tính.

Hướng dẫn giải:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn SGK.

Hoạt động 2

Trong tiết thực hành trải nghiệm của lớp 10A, tổ của Hà đã thực hiện các bước trên, trong đó lặ̣p lại bước 3 thêm hai lần: lần hai lấy 1 cốc lạc, lần ba lấy 1,5 cốc lạc và thu được kết quả như sau:

Giải Toán 10 Ước tính cá thể trong một quần thể KNTT

Giả sử số hạt lạc trong túi đựng là 1000 (N = 1000) và số hạt được đánh dấu là 100 (M = 100). Kí hiệu widehat{N} là số quy tròn đến hàng đơn vị của đại lượng M.frac{n}{k}.

Dựa vào dữ liệu trong Bảng 1, em hãy hoàn thành bảng tính theo mẫu sau:

Giải Toán 10 Ước tính cá thể trong một quần thể KNTT

Em có nhận xét gì về sai số của việc tính xấp xỉ số hạt lạc trong túi khi n càng lớn?

Hướng dẫn giải:

Lần N M n k widehat{N} Sai số tuyệt đối Sai số tương đối
1 1000 100 51 4 1275 275 0,22
2 1000 100 103 11 937 63 0,07
3 1000 100 155 16 968 32 0,03

Nhận xét:khi n càng lớn thì sai số càng nhỏ.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Ước tính cá thể trong một quần thể KNTT. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 KNTT nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tâập môn Ngữ văn 10 KNTT…