Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

Trắc nghiệm Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 6: Phân số.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 26 Phép nhân và phép chia phân số
 • Câu 1.

  Kết quả của phép tính left(-4right).frac{3}{4} là:

 • Câu 2.

  Kết quả của phép tính frac{7}{15}: frac{2}{3} sau khi rút gọn là

 • Câu 3.

  Chọn phát biểu đúng

 • Câu 4.

  Tính frac{9}{14} cdot frac{-5}{8} cdot frac{14}{9}

 • Câu 5.

  Tính giá trị biểu thức A=left(frac{11}{4} cdot frac{-5}{9}-frac{4}{9} cdot frac{11}{4}right) cdot frac{8}{33}

 • Câu 6.

  Rút gọn N=frac{frac{4}{17}-frac{4}{49}-frac{4}{131}}{frac{3}{17}-frac{3}{49}-frac{3}{131}} ta được

 • Câu 7.

  Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí: M=frac{4}{9} cdot frac{8}{15}+frac{4}{9} cdot frac{7}{15}-frac{4}{9}

 • Câu 8.

  Tìm số tự nhiên x biết: frac{1}{3}+frac{1}{6}+frac{1}{10}+ldots+frac{1}{x(x+1): 2}=frac{2019}{2021}

 • Câu 9.

  Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí left(frac{20}{7} cdot frac{-4}{-5}right)+left(frac{20}{7} cdot frac{3}{-5}right)

 • Câu 10.

  Phân số frac{a}{b} là phân số lớn nhất mà khi chia mỗi phân số frac{12}{35};frac{18}{49} cho  frac{a}{b} ta được kết quả là một số nguyên. Tính a + b.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại