Toán lớp 6 bài 21 Hình có trục đối xứng Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống phần hình học.

>> Bài trước:Toán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức 

Câu 5.1 trang 102 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Giải Toán lớp 6 bài 21 Kết nối tri thức

Đáp án hương dẫn giải chi tiết

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Câu 5.2 trang 102 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức bài 21

Đáp án hương dẫn giải chi tiết

+) Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện

Vậy hình lục giác có 6 trục đối xứng.

Câu 5.3 trang 102 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Trong các hình sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Đáp án hương dẫn giải chi tiết
Các hình có trục đối xứng là: a, c, d

Câu 5.4 trang 102 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Đáp án hương dẫn giải chi tiết

a) Hình không có trục đối xứng: hình c

b) Hình chỉ có một trục đối xứng: hình d, hình a

c) Hình có hai trục đối xứng: hình b

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 22 Hình có tâm đối xứng Kết nối tri thức 

—————————–

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.