Toán lớp 6 Bài 32 Điểm và đường thẳng Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trang 45, 46, 47. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 7 trang 42 Kết nối tri thức

Luyện tập 1 trang 45 Toán lớp 6 tập 2

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8:

Giải Toán lớp 6 bài 32

a) Ba điểm A, B, C có thằng hàng không?

b) Ba điểm M, N, P có thẳng hàng không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. A,B,C thẳng hàng.

b. M,N,P không thẳng hàng.

Vận dụng trang 46 Toán lớp 6 tập 2

Trên sân vận động, người ta cùng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Hai cái cọc đóng hai vị trí đã chọn được coi là 2 điểm phân biệt, sợi dây căng qua hai cọc là đường thẳng đi qua 2 điểm dựa vào sợi dây đã căng vẽ vạch vôi để giúp vẽ vạch vôi theo đường thẳng

Luyện tập 2 trang 47 Toán lớp 6 tập 2

Đánh dấu ba điểm phân biệt A,B và C trên 1 tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng.

a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào?

b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhu và giao điểm của chúng

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a)

Giải Toán 6 bài 32 KNTT

Các đường thẳng đó là: AB,BC, AC

b) Đường thẳng AB cắt AC tại giao điểm A

Đường thẳng AB cắt BC tại giao điểm B

Đường thẳng AC cắt BC tại giao điểm C

Bài 8.1 trang 47 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Quan sát hình 8.11.

Bài 32 Điểm và đường thẳng

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Bài 8.2 trang 47 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Quan sát hình 8.12 và trả lời:

Toán lớp 6 bài 32 Kết nối tri thức

a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C.

b) Hai bộ điểm không thẳng hàng là: S,A,B và S,B,C…..

c) Bốn điểm A,B,C và S không thẳng hàng.

Bài 8.3 trang 47 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Toán lớp 6 bài 32 KNTT

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

Bài 8.4 trang 47 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng:

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng.

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng.

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

Toán lớp 6 bài 32 Kết nối tri thức

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Toán lớp 6 bài 32 Kết nối tri thức

Bài 8.5 trang 47 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau

Toán lớp 6 bài 32 Kết nối tri thức

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Những cặp đường thẳng song song trong hình là:

EF// BD, EF//DC, EF//BC

DE//AF, DE//BF, DE//BA

DF//AE, DF//CE, DF//AC

Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

—————————–

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 32 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.