Giải bài tập Toán 7 trang 115 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 trang 115 Toán 7 tập 1 Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Hoạt động 1: Thu thập dữ liệu

Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ:

Website của Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/

(mục Số liệu thống kê → Dân số và lao động).

Website https://worldometers.info/

(mục Population → Population by Country → Vietnam ).

– Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được.

– Hình vẽ dưới đây cho biết về cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020.

Thu thập dữ liệu

Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính (nam, nữ) và theo nơi sinh sống (thành thị, nông thôn).

Hướng dẫn giải:

Bảng thống kê số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 (đơn vị triệu người):

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Số người

88,87

89,9

90,75

91,71

92,68

93,64

94,6

95,55

96,46

97,58

Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính:

Giới tính

Nam

Nữ

Tỉ lệ

49,8%

50,2%

Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo nơi sinh sống:

Nơi sinh sống

Thành thị

Nông thôn

Tỉ lệ

36,8%

63,2%

Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ

  • Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.
  • Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.

Hướng dẫn giải:

Bảng thống kê số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 (đơn vị triệu người):

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Số người

88,87

89,9

90,75

91,71

92,68

93,64

94,6

95,55

96,46

97,58

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020:

Biểu đồ

Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính:

Giới tính

Nam

Nữ

Tỉ lệ

49,8%

50,2%

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính:

Biểu đồ

Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo nơi sinh sống:

Nơi sinh sống

Thành thị

Nông thôn

Tỉ lệ

36,8%

63,2%

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo nơi sinh sống:

Biểu đồ

Hoạt động 3: Phân tích dữ liệu

  • Nhận xét về xu thế số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.
  • Nhận xét về cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.
  • Tính số dân Việt Nam sống ở thành thị, nông thôn năm 2020.

Hướng dẫn giải:

Dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 có xu hướng tăng.

Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính ở mức độ đồng đều.

Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo nơi sinh sống có sự chênh lệch khá lớn.

Số dân Việt Nam sống ở thành thị năm 2020: 36,8%.97,58=frac{36,8}{100}.97,58approx35,91 triệu người.

Số dân Việt Nam sống ở nông thôn năm 2020: 97,58 – 35,91 = 61,67 triệu người.

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.