Giải bài tập Toán 7 trang 79 Kết nối tri thức

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông là nội dung được học trong chương 4 Toán 7 tập 1 sách Kết nối tri thức. Để giúp các em học tốt phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Giải Toán 7 bài 15 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 4.20 trang 79 Toán 7 tập 1 KNTT

Mỗi hình sau có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Mỗi hình sau có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao

Hướng dẫn giải:

a) Xét 2 tam giác vuông ABC và ADC có:

widehat {ACB} = widehat {ACD}( = 90^circ )

AC chung

widehat {BAC} = widehat {DAC}(gt)

=>Delta ABC = Delta ADC(g.c.g)

b) Xét 2 tam giác vuông HEG và GFH có:

HE=GF(gt)

HG chung

=>Delta HEG = Delta GFH(c.h-c.g.v)

c) Xét 2 tam giác vuông QMK và NMP có:

QK=NP

widehat K = widehat P

=>Delta QMK = Delta NMP(cạnh huyền – góc nhọn)

d) Xét 2 tam giác vuông VST và UTS có:

VS=UT

ST chung

=>Delta VST = Delta UTS(c.g.c)

Bài 4.21 trang 79 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hình 4.56, biết AB=CD, widehat {BAC} = widehat {BDC} = {90^o}. Chứng minh rằng Delta ABE = Delta DCE.

Cho Hình 4.56, biết AB = CD, góc BAC=góc BDC = 90 độ. Chứng minh rằng: tam giác ABE= tam giác DCE

Hướng dẫn giải:

Vì tổng 3 góc trong 1 tam giác luôn bằng 180 độ.

Xét hai tam giác AED và DEC có:

widehat {AEB} = widehat {DEC}(đối đỉnh) và widehat {BAC} = widehat {BDC} = {90^o}.

Suy ra: widehat {AEB} = widehat {DEC}

Xét 2 tam giác vuông AEB và DEC có:

Bài 4.22 trang 79 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh BC.

Chứng minh rằng Delta ABM = Delta DCM.

Hướng dẫn giải:

Bài 4.22

Xét 2 tam giác vuông ABM và DCM có:

AB=DC (tính chất hình chữ nhật)

BM=CM (gt)

=>Delta ABM = Delta DCM(c.g.c)

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 bài 15 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.