Giải Toán 7 Luyện tập trang 100 sách Kết nối tri thức bao gồm lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán 7 tập 2 chương trình sách mới. Lời giải Toán 7 được trình bày chi tiết, dễ hiểu, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học, từ đó luyện giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài 10.17 trang 101 Toán 7 tập 2 KNTT

Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40.

Hình 10.40

Hướng dẫn giải:

Ta viết tên như sau:

  • 8 đỉnh: M, N, P, Q, M’, N’, P’, Q’.
  • 12 cạnh: MN, MQ, NP, PQ, M’N’, M’Q’, N’P’, P’Q’, MM’, NN’, PP’, QQ’.
  • 4 mặt bên: MNN’M’, NPP’N’, PQQ’P’, MQQ’M’.
  • 2 mặt đáy: MNPQ, M’NP’Q’.

Bài 10.18 trang 101 Toán 7 tập 2 KNTT

Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 10.41.

a) Tính thể tích cái bánh.

b) Nếu phải làm một chiếc hộp vừa khít cái bánh này thì diện tích vật liệu cần dùng là bao nhiêu (coi mép dán không đáng kể).

Hình 10.41

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của cái bánh là thể tích của hình lăng trụ đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 6cm và 8 cm.

Thể tích hình lăng trụ là:

frac{1}{2}.6.8.3=72 (cm3)

b) Diện tích vật liệu cần dùng là diện tích xung quanh hình lăng trụ và diện tích hai mặt đáy.

Áp dụng định lí Pytago, tính được cạnh còn lại của tam giác ở đáy là: sqrt{6^2+8^2}=10

Diện tích vật liệu cần dùng là:

3.(6+8+10)+frac{1}{2}.6.8=96 (cm2).

Bài 10.19 trang 101 Toán 7 tập 2 KNTT

Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20m, sâu 1,5m, bề mặt có chiều rộng 1,8m và đáy mương rộng 1,2m. Tính thể tích đất phải đào lên

Hình 10.42

Hướng dẫn giải:

Thể tích đất phải đào lên chính là thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A’B’C’D’

Diện tích mặt đáy ABCD là:

frac{1}{2}.1,5.(1,8+1,2)=2,25 (m2)

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A’B’C’D’ là:

2,25. 20 = 45 (m3).

…………………

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Luyện tập trang 100. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức được học, đồng thời luyện giải Toán 7 hiệu quả.