Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 37 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 sách Kết nối tri thức. Tài liệu được biên soạn chi tiết dễ hiểu, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 2.19 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Cho các phân số: frac{17}{80} ; frac{611}{125} ; frac{133}{91} ; frac{9}{8}

a) Phân số nào trong những phân số trên không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

b) Cho biết sqrt{2}=1,414213562, hãy so sánh phân số tìm được trong câu a) với sqrt{2}

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

frac{17}{80}=0,2125
frac{611}{125}=4,888
frac{133}{91}=1,(461538)
frac{9}{8}=1,125
=> Số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: frac{133}{91}=1,(461538)

b) Ta có: frac{133}{91}=1,(461538)1,(461538)>1,414213562=>frac{133}{91}>sqrt{2}

Bài 2.20 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

a. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì):frac{1}{9} ; frac{1}{99}. Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

b. Em hãy dự đoán dạng thập phân của frac{1}{999}?

Gợi ý đáp án:

a. Viết dạng thập phân vô hạn tuần hoàn:

frac{1}{9}=0,(1)

frac{1}{99}=0,(01)

Nhận xét: Với phân số có dạng frac{1}{9 ldots 9} thì dạng thập phân vô hạn tuần hoàn của nó sẽ là 0,(00..1) với n số 9 thì có n-1 số 0

b. Dự đoán dạng thập phân của frac{1}{999}

Bài 2.21 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Viết số frac{5}{9}frac{5}{9} dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Gợi ý đáp án:

begin{aligned}
&frac{5}{9}=0,(5) \
&frac{5}{9}=0,(05)
end{aligned}

Bài 2.22 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Nam vẽ một phần trục số trên vở ô li và đánh dấu ba điểm A, B,C như sau:

Bài 2.22

a. Hãy cho biết hai điểm A,B biểu diễn những số thập phân nào?

b. Làm tròn số thập phân được biểu diễn bởi điểm C với độ chính xác 0,05.

Gợi ý đáp án:

a. Điểm A, B biểu diễn những số thập phân sau:

  • Điểm A biểu diễn số 13,4
  • Điểm B biểu diễn số 14,2

Bài 2.23 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Thay dấu “?” bằng chữ số thích hợp.

a) -7,02 < -7, ? (1);

b) -15,3 ? 021 < -15,3819

Gợi ý đáp án:

a) -7,02 < -7,0 (1);

b) -15,39021 < -15,3819

Bài 2.24 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

So sánh:

a. 12,26 và 12,(24);

b. 31,3(5) và 29,9(8)

Gợi ý đáp án:

a) Làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005 được 12(24) = 12,242424… ≈ 12,24.

Mà 12,26 > 12,24 nên 12,26 > 12,(24).

b) Vì 31 > 29 nên 31,3(5) > 29,9(8).

Vậy 31,3(5) > 29,9(8).

Bài 2.25 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Tính:

a.sqrt{1}

b. sqrt{1 + 2 + 1}

c. sqrt{1 + 2 + 3 + 2+ 1}

Gợi ý đáp án:

a. sqrt{1}

b. sqrt{1 + 2 + 1}

c. sqrt{1 + 2 + 3 + 2+ 1}

Bài 2.26 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Tính:

a. left ( sqrt{3} right )^{2}

b. left ( sqrt{21} right )^{2}

Gợi ý đáp án:

a. left ( sqrt{3} right )^{2}

b. left ( sqrt{21} right )^{2}

Ngoài Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 37, mời các bạn tham khảo toàn bộ lời giải Toán 7 KNTT tại chuyên mục Giải Toán 7 – Tập 1 và Giải Toán 7 – Tập 2 trên TaiLieuViet nhé.

Toán 7 Luyện tập chung trang 37Bài tiếp theo: Bài tập cuối chương 2 trang 39