Giải bài tập Toán 7 trang 84 Kết nối tri thức

Biểu đồ hình quạt tròn là nội dung được học trong chương 5 Toán 7 tập 1 sách Kết nối tri thức. Để giúp các em học tốt phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Giải Toán 7 bài 18 Biểu đồ hình quạt tròn. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 5.6 trang 99 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho biểu đồ Hình 5.18.

Hình 5.18

a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất?

d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7773 triệu người.

Tính số dân của mỗi châu lục.

Hướng dẫn giải:

a) Các thành phần của biểu đồ này là:

– Tiêu đề: Tỉ lệ số dân của các châu lục tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

– Hình tròn biểu diễn dữ liệu: Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Úc.

– Chú giải.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành 5 hình quạt.

Hình quạt màu tím biểu diễn số dân của châu Úc tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt màu vàng biểu diễn số dân của châu Mĩ tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt màu xanh nõn chuối biểu diễn số dân của châu Âu tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt màu cam biểu diễn số dân của châu Phi tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Hình quạt còn lại biểu diễn số dân của châu Á tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

c) Dựa vào biểu đồ, số dân của châu Úc ít nhất, số dân của châu Á nhiều nhất.

d) Số dân của Châu Á là: 7773.frac{{59,52}}{{100}} approx 4626 (triệu người)

Số dân của Châu Phi là: 7773.frac{{17,21}}{{100}} approx 1338 (triệu người)

Số dân của Châu Âu là: 7773.frac{{9,61}}{{100}} approx 747 (triệu người)

Số dân của Châu Mĩ là: 7773.frac{{13,11}}{{100}} approx 1019 (triệu người)

Số dân của Châu Úc là: 7773-4626-1338-747-1019 = 43 (triệu người).

Bài 5.7 trang 99 Toán 7 tập 1 KNTT

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

Vật nuôi Chó Mèo Chim
Số bạn yêu thích 10 20 7 3

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19 vào vở để biểu diễn bảng thống kê trên.

Số bạn tham gia khảo sát là: 20 + 10 + 3 + 7 = 40 ( bạn)

Tỉ lệ các bạn thích mèo là: frac{{20}}{{40}}.100%  = 50%

Tỉ lệ các bạn thích chó là: frac{{10}}{{40}}.100%  = 25%

Tỉ lệ các bạn thích cá là: frac{3}{{40}}.100%  = 7,5%

Tỉ lệ các bạn thích chim là: frac{7}{{40}}.100%  = 17,5%

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả

Bài 5.8 trang 99 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi:

a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B?

b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Hình 5.20

Hướng dẫn giải:

a) Số người mang nhóm máu A là: 200.frac{{20}}{{100}} = 40 (người)

Số người mang nhóm máu B là: 200.frac{{30}}{{100}} = 60 (người)

Vậy có 40 người mang nhóm máu A, 60 người mang nhóm máu B.

b) Số người mang nhóm máu O là: 200.frac{{40}}{{100}} = 80 (người)

=> Số người mang nhóm máu A hoặc O là: 40 + 80 = 120 (người)

Vậy có 120 người mang nhóm máu A hoặc O.

Bài 5.9 trang 99 Toán 7 tập 1 KNTT

Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

H.5.12

Hướng dẫn giải:

Số học sinh bơi thành thạo là: 800.frac{{50}}{{100}} = 400(học sinh)

Số học sinh chưa biết bơi là: 800.frac{{15}}{{100}} = 120(học sinh)

Vậy trong 800 học sinh của xã thuộc huyện đó, có 400 học sinh bơi thành thạo, 140 học sinh chưa biết bơi.

………………………..

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 bài 18 Biểu đồ hình quạt tròn. Để tham khảo lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải bài tập Toán 7 trên TaiLieuViet. Tài liệu tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học giúp các em học tốt Toán 7 hơn.

Ngoài Soạn Toán 7 KNTT trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Kết nối tri thức như: Ngữ văn 7 tập 1 KNTT, Khoa học tự nhiên 7, Lịch sử Địa lí 7 KNTT và các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.