Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 1 trang 25 sách Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho 4 bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 trang 25 tập 1. Lời giải Toán 7 được trình bày chi tiết, dễ hiểu, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống một cách hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 1.35 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Hình 1,14 mô phỏng vị trí của năm điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilomet) so với mực nước biển của mỗi điểm là một trong các số sau

frac{{33}}{{12}};frac{{79}}{{30}}; - frac{{25}}{{12}}; - frac{5}{6};0.

Quan sát hình và cho biết độ cao của mỗi điểm.

Bài 1.35 trang 25 Toán 7 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải:

Đổi frac{{33}}{{12}} = frac{{165}}{{60}};frac{{79}}{{30}} = frac{{158}}{{60}}; - frac{5}{6} = frac{{ - 10}}{{12}}

Do điểm D và E ở bên dưới mực bước biển

=> Độ cao so với mực nước biển của hai điểm D và E là hai số âm,

Điểm A và B ở bên trên mực nước biển

=> Độ cao so với mực nước biển của hai điểm A và B là hai số dương.

Do 25 > 10 => - frac{{25}}{{12}} <  - frac{{10}}{{12}}

Điểm D ở bên dưới điểm E nên độ cao của điểm D là - frac{{25}}{{12}}, độ cao của điểm E là - frac{{10}}{{12}} =  - frac{5}{6}

Điểm C trùng với mực nước biển nên độ cao của điểm C là 0.

Do 165 > 158 => frac{{165}}{{60}} > frac{{158}}{{60}}

Điểm A ở bên dưới điểm B nên độ cao của điểm A là frac{{158}}{{60}} = frac{{79}}{{30}}, độ cao của điểm B là frac{{165}}{{60}} = frac{{33}}{{12}}

Bài 1.36 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) frac{{{3^{12}} + {3^{15}}}}{{1 + {3^3}}}

b) 2:{left( {frac{1}{2} - frac{2}{3}} right)^2} + 0,{125^3}{.8^3} - {left( { - 12} right)^4}:{6^4}

Hướng dẫn giải:

a) frac{{{3^{12}} + {3^{15}}}}{{1 + {3^3}}}

b) 2:{left( {frac{1}{2} - frac{2}{3}} right)^2} + 0,{125^3}{.8^3} - {left( { - 12} right)^4}:{6^4}

Bài 1.37 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Chị Trang đang có ba tháng thực tập tại Mĩ. Gần hết thời gian thực tập, chị Trang và bạn có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi về nước. Chị ấy dự định mua 4 cái bánh pizza, mỗi cái giá 10,25 USD. Chị Trang có phiếu giảm giá 1,5 USD cho mỗi cái bánh pizza, hãy tính tổng số tiền chị ấy dùng để mua bánh.

Hướng dẫn giải:

Giá của 4 chiếc bánh pizza khi chưa giảm giá là: 4.10,25 = 41 (USD).

Tổng số tiền chị Trang được giảm là: 4.1,5 = 6 (USD).

Tổng số tiền chị Trang dùng để mua bánh là: 41 – 6 = 35 (USD).

Vậy chị Trang dùng 35 USD để mua bánh.

Bài 1.38 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Đổi 2 giờ 40 phút chiều = 14 giờ 40 phút

Bố của Hà phải đi từ nhà để đến sân bay cho kịp giờ bay muộn nhất là lúc:

14 giờ 40 phút – 2 giờ – 45 phút = 11 giờ 55 phút

Vậy bố của Hà cần đi từ nhà muộn nhất là từ 11 giờ 55 phút.

………………………..

Ngoài Giải Toán 7 Toán 7 Bài tập cuối chương 1 trang 25, mời các bạn tham khảo toàn bộ lời giải Toán 7 KNTT tại chuyên mục Giải Toán 7 – Tập 1 và Giải Toán 7 – Tập 2 trên TaiLieuViet nhé.

Toán 7 Bài tập cuối chương 1Bài tiếp theo: Toán 7 Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn