Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biến sách Kết nối tri thức bao gồm lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán 7 tập 2 chương trình sách mới. Lời giải Toán 7 được trình bày chi tiết, dễ hiểu, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học trong bài 28 Toán 7 KNTT. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài 7.30 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Tính:

a) 8x5 : 4x3

b) 120x7 : (-24x5)

c) dfrac{3}{4}{( - x)^3}:dfrac{1}{8}x

d) -3,72x 4 : (-4x 2)

Hướng dẫn giải:

a) 8x5 : 4x3 = (8 : 4) . (x5 : x3) = 2.x2

b) 120x7 : (-24x5) = [120 : (-24)] . (x7 : x5) = -5.x2

c) dfrac{3}{4}{( - x)^3}:dfrac{1}{8}x

d) -3,72x 4 : (-4x 2 ) = [(-3,72) : (-4)] . (x 4 : x 2 ) = 0,93x 2

Bài 7.31 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Thực hiện các phép chia đa thức sau:

a) (-5x^3 + 15x^2 + 18x) : (-5x);

b) (-2x^5 – 4x^3 + 3x^2) : 2x^2.

Hướng dẫn giải:

a) (-5x^3 + 15x^2 + 18x) : (-5x)

= (-5x^3) : (-5x) + 15x^2 : (-5x) + 18x : (-5x)

= x^2 – 3x - frac{18}{5}

b) (-2x^5 – 4x^3 + 3x^2) : 2x^2

= (-2x^5 : 2x^2) + (-4x^3 : 2x^2) + (3x^2 : 2x^2)

= -x^3 – 2x - frac{3}{2}

Bài 7.32 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Thực hiện các phép chia đa thức sau bằng cách đặt tính chia:

a) (6x^3 – 2x^2 – 9x + 3) : (3x – 1);

b) (4x^4 + 14x^3 – 21x – 9) : (2x^2 – 3).

Hướng dẫn giải:

a) (6x^3 – 2x^2 – 9x + 3) : (3x – 1);

Bài 7.32

b) (4x^4 + 14x^3 – 21x – 9) : (2x^2 – 3).

Bài 7.32

Bài 7.33 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

b) n = 3.

Hướng dẫn giải:

a) n = 2

(0,5x^5 + 3,2x^3 – 2x^2) : 0,25x^2

= (0,5x^5 : 0,25x^2) + (3,2x^3 : 0,25x^2) + (– 2x^2 : 0,25x^2)

= 2x^3 + 12,8x -  8

b) n = 3

(0,5x^5 + 3,2x^3 – 2x^2) : 0,25x^3

= (0,5x^5 : 0,25x^3) + (3,2x^3 : 0,25x^3) + (– 2x^2 : 0,25x^3)

= 2x^2 + 12,8 -  frac{8}{x}

Bài 7.34 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Trong mỗi trường hợp sau đây, tìm thương Q(x) và dư R(x) trong phép chia F(x) cho G(x) rồi biểu diễn F(x) dưới dạng:

F(x) = G(x) . Q(x) + R(x).

a) F(x) = 6x^4 – 3x^3 + 15x^2 + 2x – 1; G(x) = 3x^2.

b) F(x) = 12x^4 + 10x^3 – x – 3; G(x) = 3x^2 + x + 1.

Hướng dẫn giải:

a) (6x^4 – 3x^3 + 15x^2 + 2x – 1) : 3x^2

* Cách 1: Phân tích ta thấy (2x – 1) có bậc nhỏ hơn 3x^2 nên (2x – 1) là số dư R(x) của đa thức trên.

= (6x^4 – 3x^3 + 15x^2) : 3x^2

= (6x^4 :  3x^2) + (– 3x^3 : 3x^2) + (15x^2 : 3x^2)

= 2x^2 – x + 5

* Cách 2: Đặt tính:

Bài 7.34

* Vậy: R(x) = 2x – 1

Q(x) = 2x^2 – x + 5

F(x) = 3x^2 . (2x^2 – x + 5) + 2x – 1

b) (12x^4 + 10x^3 – x – 3) : (3x^2 + x + 1).

Đặt tính:

Bài 7.34

Vậy: R(x) = – x – 1

Q(x) = 4x^2 + 2x - 2

F(x) = (3x^2 + x + 1) . (4x^2 + 2x - 2) - x - 1

Bài 7.35 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Bạn Tâm lúng túng khi muốn tìm thương và dư trong phép chia đa thức 21x – 4 cho 3x^2. Em có thể giúp bạn Tâm được không?

Hướng dẫn giải:

Phân tích ta thấy (21x – 4) có bậc nhỏ hơn 3x^2 nên (21x – 4) của đa phép chia đa thức 21x – 4 cho 3x^2.

* Vậy: Phép chia đa thức 21x – 4 cho 3x^2 có:

  • Thương là 0.
  • Số dư là (21x – 4).

…………………

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biến. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức được học, đồng thời luyện giải Toán 7 hiệu quả.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 khác như Ngữ văn 7 , Toán 7 và các Đề thi học kì 1 lớp 7 , Đề thi học kì 2 lớp 7 … được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biếnBài tiếp theo: Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 44