Với giải Bài 5 trang 7 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Bài 5 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1:Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

 Giải Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai (ảnh 2)

Phương pháp giải:

– Công thức tính diện tích hình vuông cạnh a là S=a2.

– Công thức tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là a;b là S=a.b

Lời giải: 

Gọi x (m) là độ dài hình vuông, x>0 .

Diện tích của hình vuông là: x2(m2)

Diện tích của hình chữ nhật là: 3,5.14=49 m2.

Theo đề bài, diện tích của hình vuông bằng diện tích của hình chữ nhật, nên ta có:

 x2=49⇔x=±49⇔x=±7.

Vì x>0 nên x=7.

Vậy độ dài cạnh hình vuông là 7m.