Với giải Bài 4 trang 7 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Bài 4 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm số x không âm, biết: 

a) x=15

b) 2x=14

c) x<2

d) 2x<4.
Phương pháp giải:
– Sử dụng công thức  a=(a)2 với a≥0.
– Sử dụng phương pháp bình phương hai vế:
    A=B⇔A=B2, với A, B≥0.
 
Lời giải:
a) Vì x≥0 nên 
x=15⇒(x)2=(15)2 ⇔x=225
Vậy x=225.

b) Vì x≥0 nên 

2x=14⇔x=7

⇔(x)2=72 ⇔x=49

Vậy x=49

c) x<2⇔x<2 

Kết hợp với x≥0 ta có 0≤x<2

Vậy 0≤x<2 

d) Với x≥0 ta có 2x<4 ⇔2x<16

⇔2x<16 ⇔x<8 

Kết hợp điều kiện x≥0 ta có: 0≤x<8