TaiLieuViet xin giới thiệu Chuyên đề Toán 9: Bảng lượng giác. Nội dung gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kèm theo giúp các em nắm chắc kiến thức áp dụng tốt vào làm bài tập tương ưng. Chúc các em học tốt, tham khảo chi tiết dưới đây

A. Lý thuyết Bảng lượng giác

1. Cấu tạo của bảng lượng giác

– Bảng sin và côsin (Bảng VIII)

– Bảng tang và côtang (Bảng IX)

– Bảng tang của các góc gần 90° (Bảng X)

Nhận xét:

Khi góc α tăng từ 0° đến 90° (0°<α < 90°) thì sinα và tgα tăng còn cosα và cotgα giảm.

2. Cách dùng bảng, dùng máy tính:

a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước.

b) Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của góc đó.

B. Giải bài tập Toán 9 Bảng lượng giác

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

C. Trắc nghiệm Bảng lượng giác 

Như vậy TaiLieuViet đã chia sẻ tới các bạn Lý thuyết Toán 9 Bảng lượng giác. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức từ đó vận dụng tốt để giải bài tập Toán lớp 8 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài Lý thuyết Toán 9 Bảng lượng giác, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các bài khác tại Chuyên đề Toán học 9, Giải Toán 9, Trắc nghiệm Toán 9 mà TaiLieuViet tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.