Với giải Bài 7 trang 10 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1: Tính:

a) (0,1)2

b) (−0,3)2 

c) −(−1,3)2 

d) −0,4(−0,4)2

Phương pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức A2=|A|.

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số a: |a|=a nếu a≥0 và |a|=−a nếu a<0. 

Lời giải:

a)  Ta có: (0,1)2=|0,1|=0,1 

b) Ta có: (−0,3)2=|−0,3|=0,3

c) Ta có: −(−1,3)2=−|−1,3|=−1,3 

d) Ta có:

−0,4(−0,4)2=−0,4.|−0,4|=−0,4.0,4

=−0,16