Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế là phần nội dung bài 3 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình Toán 9 học kì 2. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Toán 9 bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Cho hệ phương trình có nghiệm (x, y). Tích x2. y là?

 • Câu 2:

  Cho hệ left{begin{matrix}sqrt{x+1}+6sqrt{y}=12\ 3sqrt{x+1}-2sqrt{y}=1 end{matrix}right.

  Vậy x gần nhất với số nào dưới đây?

 • Câu 3:

  Cho hệ left{begin{matrix}frac{2}{x}-3y^{2}=13\ frac{3}{x}+y^{2}-14=0 end{matrix}right. có nghiệm (x ; y). Vậy x bằng:

 • Câu 4:

  Hai hệ phương trình left{begin{matrix} x-y=1 \ 3x-2y=0 end{matrix}right. và left{begin{matrix} x-y=1 \ ax-by=-1 end{matrix}right. tương đương khi:

 • Câu 5:

  Cho 3 hệ phương trình

  left{begin{matrix} x+y=2 \ 2x+2y=1 end{matrix}right. (I)

  left{begin{matrix} x+y=1 \ x-y=3 end{matrix}right. (II)

  left{begin{matrix} x-y=1 \ x-y=0 end{matrix}right.(III)

  Trong các hệ phương trình trên, 2 hệ phương trình nào tương đương với nhau:

 • Câu 6.

  Số nghiệm của hệ phương trình Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có đáp án là?

 • Câu 7:

  Hệ phương trình Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có đáp án có bao nhiêu nghiệm?

 • Câu 8:

  Số nghiệm của hệ phương trình Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có đáp án là?

 • Câu 9:

  Cho hệ phương trình Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có đáp án. Chọn câu đúng?

 • Câu 10:

  Cho hai đường thẳng: d1: mx – 2(3n + 2)y = 6 và d2: (3m – 1)x + 2ny = 56. Tìm tích m.n để hai đường thẳng cắt nhau tại điểm I (−2; 3).

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại