Với giải Bài 3 trang 6 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Bài 3 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3): 

a) x2=2

b) x2=3 
c) x2=3,5
d) x= 4.12

Phương pháp giải:

+) x2=a⇔x=±a, (a≥0 ).

+) Sử dụng quy tắc làm tròn số:

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. 

Lời giải: 

a) Ta có: x2=2⇔x=±2

Bấm máy tính ta được:

x≈±1,414

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai (ảnh 1)

b) Ta có: x2=3⇔x=±3

Tính bằng máy tính ta được:

x≈±1,732

c) Ta có: x2=3,5⇔x=±3,5

Tính bằng máy tính ta được:

x≈±1,871 

d) Ta có: x2=4,12⇔x=±4,12

Tính bằng máy tính ta được:

x≈±2,030