Với giải Bài 1 trang 6 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng

121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.

Phương pháp giải:

+) Căn bậc hai số học của  là  với .

+) Số dương  có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là  và số âm kí hiệu là .

Lời giải: 

Ta có:

+ 121 có căn bậc hai số học là 11 (vì 11>0 và 112=121 )

             ⇒121 có hai căn bậc hai là 11 và −11.

+ 144 có căn bậc hai số học là 12 (vì 12>0 và 122=144 )

             ⇒144 có hai căn bậc hai là 12 và −12.

+ 169 có căn bậc hai số học là 13 (vì 13>0 và 132=169 )

             ⇒169 có hai căn bậc hai là 13 và −13.

+ 225 có căn bậc hai số học là 15 (vì 15>0 và 152=225 )

            ⇒225 có hai căn bậc hai là 15 và −15.

+ 256 có căn bậc hai số học là 16 (vì 16>0 và 162=256 )

           ⇒256 có hai căn bậc hai là 16 và −16.

+ 324 có căn bậc hai số học là 18 (vì 18>0 và 182=324 )

            ⇒324 có hai căn bậc hai là 18 và −18.

+ 361 có căn bậc hai số học là 19 (vì 19>0 và 192=361 )

            ⇒361 có hai căn bậc hai là 19 và −19.

+ 400 có căn bậc hai số học là 20 (vì 20>0 và 202=400 )

             ⇒400 có hai căn bậc hai là 20 và −20.