Với giải Bài 2 trang 6 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Bài 2 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: So sánh

a) 2 và 3

b) 6 và 41 

c) 7 và 47 

 Phương pháp giải:

+) Sử dụng định lí so sánh hai căn bậc hai số học: Với hai số a và b không âm ta có:

a<b⇔a<b

Lời giải :

a) Ta có:  2=4

Vì 4>3⇔4>3⇔2>3.

Vậy 2>3.

b) Ta có:  6=36

Vì 36<41⇔36<41⇔6<41

Vậy 6<41. 

c) Ta có:  7=49

Vì 49>47⇔49>47⇔7>47.

Vậy 7>47.