Với giải Câu hỏi 1 trang 4 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi 5 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm số x không âm, biết: 

a) x>1 

b) x<3 

a) Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số a;b không âm ta có a>b⇔a>b rồi kết hợp với x không âm để  kết luận.

Lời giải: 

x>1⇔x>1⇔x>1

Kết hợp với  x≥0 ta có x>1 thỏa mãn đề bài.

b) Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số a;b không âm ta có a<b⇔a<b rồi kết hợp với x không âm để  kết luận.

Lời giải:

x<3⇔x<9⇔x<9

Kết hợp điều kiện x≥0 ta có 0≤x<9