Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Unit 9 lớp 6 Skills 2 trang 33 SGK tiếng Anh 6 mới dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh 6 Unit 9 Cities Of The World Skills 2 trang 33 giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện kỹ năng nghe và kỹ năng viết theo chủ đề bài học unit 9 Cities of the world hiệu quả.

* Xem chi tiết: Soạn Unit 9 lớp 6 Cities Of The World đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

– listen for specific details including facts and figures; write a holiday postcard.

2. Objectives:

Vocabulary:

Vocabulary:

– award[ə’wɔ:d](v): thưởng, tặng

(n): phần thưởng

– prize [praiz] (n): giải, giải thưởng

– Nobel peace prize (n): giải Nobel hòa bình

– present [‘preznt] (a): hiện diện

[pri’zent](v): đặt ra

– prime [praim] (n): đầu tiên

(a): ưu tú, xuất sắc

– minister [‘ministə] (n): Bộ trưởng

– cover [‘kʌvə] (v): che, phủ, bao gồm

– prizewinner (n): người được giải

– consist [kən’sist] (v): gồm có

– diploma [di’ploumə](n): văn bằng, chứng chỉ, bằng TN

– medal [‘medl] (n): huân chương

– crown [kraun] (n):vòng hoa, mũ niệm

Grammar:

– Exclamation sentence

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Listening – Kỹ năng nghe

1. Work in groups. Discuss and answer the questions. Làm việc nhóm. Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

1. Where is Bangkok? Bangkok ở đâu?

2. What is Bangkok famous for? Bangkok có gì nổi tiếng?

Gợi ý

1 – It’s in Thailand, which is a country in the South East Asia.

Click để nghe

Đáp án

1 – F; 2 – F; 3 – F; 4 – T;

Hướng dẫn dịch

1 – Bangkok nổi tiếng với các cung điện.

2 – Các món đồ ở chợ Chatuchak rất đắt.

3 – Chợ nổi trên biển.

4 – Bạn có thể tìm thấy các quán ăn khắp Bangkok.

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number. Nghe lại và điền vào mỗi khoảng trống bằng 1 từ / số.

Click để nghe

Đáp án

1 – 15,000

2 – five / 5

3 – life

4 – delicious

Nội dung bài nghe

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It’s only five minutes’ walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people’s life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don’t forget to try street food in Bangkok. It’s easy to find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Hướng dẫn dịch

Bangkok nổi tiếng với các khu chợ và ẩm thực đường phố.

Ghé thăm Chatuchak, chợ cuối tuần lớn nhất trên thế giới. Có hơn 15.000 gian hàng bán gần như mọi thứ, với giá rẻ. Chỉ cách nhà ga năm phút đi bộ. Khi bạn truy cập cái này chợ, bạn có thể thấy một phần cuộc sống của người dân Thái Lan.

Một loại hình chợ thú vị khác là chợ nổi trên sông. Đừng quên thử các món ăn đường phố ở Băng Cốc. Thật dễ dàng để tìm thấy các quầy hàng ăn uống trên khắp Bangkok, phục vụ các món ăn Thái Lan khác nhau. Chúng thật sự rất ngon.

Writing – Kỹ năng viết

4. Work in groups. Talk about a city in your country, using the questions below as a guide.Làm việc nhóm. Nói về một thành phố ở quốc gia của bạn, sử dụng các câu hỏi bên dưới để hướng dẫn.

Thành phố đó là gì

Nó trông thế nào? (thời tiết, con người, thức ăn)

Bạn có thể ngắm và làm gì ở đây?

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4. Viết một tấm bưu thiếp khoảng 50 từ về kỳ nghỉ của bạn ở một thành phố. Sử dụng thông tin trong 4.

Xem chi tiết tại: Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city

Gợi ý:

May 27th

Dear Mom and Dad,

New York is so amazing!

I have been taken to the zoo, many interesting places such as: the statue of Liberty, Disney House, Wall Street…. And tomorrow, my grandmother and I will go to Yale University to register admission . Now, I am very happy and exciting because I am living in the most modern city in the world.

I wish you were here too. I miss you so much.

Regards,

Le

Hướng dẫn dịch: 

27 tháng 5

Gửi bố mẹ,

New York thật tuyệt vời!

Con đã đến sở thú, nhiều địa điểm thú vị như: tượng nữ thần tự do, Disney House, Wall Street…. Và ngày mai, con và bà sẽ đến Đại học Yale để đăng ký nhập học. Bây giờ, con rất vui và hào hứng vì tôi đang sống trong một thành phố hiện đại nhất thế giới.

Con ước rẳng bố mẹ cũng ở đây. Con nhớ bố mẹ rất nhiều.

Con yêu,

Lệ

Gợi ý 2

Dear Thao,

I am having a good time with my family in Da Nang. Da Nang is fantastic! There are so many interesting places to visit here. I love Non Nuoc beach the most. It’s very famous place to foreigners Viet Nam people. I had eaten a lot of street foods here. They’re cheap and delicious. the weather is perfect, too. Tomorrow we will visit Hoi An .It’s great!

Wish you were here!

Love,

Huong Giang

Hướng dẫn dịch

Thảo thân mến,

Tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ với gia đình ở Đà Nẵng. Đà Nẵng thật tuyệt vời! Có rất nhiều địa điểm thú vị để tham quan ở đây. Tôi yêu nhất bãi biển Non Nước. Đây là nơi rất nổi tiếng với người nước ngoài Việt Nam. Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn đường phố ở đây. Chúng rẻ và ngon. thời tiết cũng hoàn hảo. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Hội An. Thật tuyệt!

Ước gì bạn ở đây!

Thân yêu,

Hương Giang

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking back

Tiếng Anh 6 Unit 9: Project

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World Skills 2. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.