Soạn Unit 8 tiếng Anh lớp 6 mới trang 25 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu hướng dẫn giải tiếng Anh 6 Unit 8 Project trang 25 giúp các em học sinh có hội tìm hiểu thêm rõ hơn về môn thể thao/ trò chơi và rèn luyện kỹ năng viết hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

– talk about sports or games, some famous sports person

2. Objectives:

– Topic: Sports and games

– Vocabulary: words related to the topic “sports and games”

– Skills: speaking, presentation skill

II. Nội dung soạn Project Unit 8 Sports and Games lớp 6

1. Read the information about a traditional game.Đọc thông tin về một trò chơi truyền thống.

– Name of the game: blind man’s buff

– Number of players: five or more

Equipment: a blindfold, and open space

How to play:

1. Players stand in a circle; one person blindfolded (the seeker) stands in the middle.

2. The seeker tries to catch others who are trying not to be caught.

3. When the seeker catches a player, he / she tries to guess who it is by touching that player’s face and hair.

4. When the seeker says that player’s name correctly, he / she becomes the new seeker.

Hướng dẫn dịch

– Tên trò chơi: bịt mắt bắt dê

– Số lượng người chơi: năm người trở lên

Thiết bị: dây bịt mắt và không gian mở

Cách chơi:

1. Các người chơi đứng thành vòng tròn; một người bị bịt mắt (người đi tìm) đứng giữa.

2. Người tìm kiếm cố gắng bắt những người khác đang cố gắng để không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt một người chơi, người đó cố gắng đoán xem đó là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi đó.

4. Khi người tìm kiếm nói đúng tên của người chơi đó, người đó sẽ trở thành người tìm kiếm mới.

2. Choose one of the following games and write about it. Chọn một trong số những trò chơi sau đây và viết về nó.

– Tug of war (rope pulling) Kéo co

– Skipping Nhảy dây

– Wrestling Đấu vật

Equipment: Thiết bị

How to play: Cách chơi

3. Work I groups. Take turns to give presentation. Làm việc theo nhóm. Luân phiên thuyết trình.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games Project trang 25. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.