Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2023 – 2024, tài liệu Giải tiếng Anh 6 Global success unit 2 skills 1 trang 22 dưới đây do TaiLieuViet.vn tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Lời giải hay Skills 1 Unit 2 lớp 6 My house gợi ý đáp án bài tập trang 22 giúp các em chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– ask about and describe houses, rooms and furniture.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My house”.

Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

Prepositions of place.

II. Soạn giải tiếng Anh 6 Unit 2 Skills 1

Reading – Kỹ năng đọc

A room at the Crazy House, Da LatMột căn phòng trong khách sạn kỳ quái, Đà Lạt

1. Look at the text. Answer the questions. Nhìn văn bản. Trả lời những câu hỏi.

New message

To: [email protected]; [email protected]

Subject: A room at the Crazy House Hotel

Hi Phong and Mi,

How are you? I’m in Da Lat with my parents. We’re staying at the Crazy House Hotel. Wow! It really is crazy. There are ten rooms in the hotel. There’s a Kangaroo Room, an Eagle Room, and even an Ant Room. I’m staying in the Tiger Room. It’s called the Tiger Room because there’s a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is a strange shape. I put my bag under the bed. There’s a lamp, a wardrobe and a desk. You should stay here when you visit Da Lat. It’s great.

See you soon!

Nick

Hướng dẫn dịch

Tin nhắn mới

Tới: [email protected]; [email protected]

Chủ đề: Một căn phòng tại khách sạn Crazy House

Chào Phong và Mi!

Các bạn khỏe không? Mình đang ở Đà Lạt với bố mẹ. Chúng mình đang ở khách sạn Crazy House. À! Nó thực sự là kỳ quái. Có mười phòng trong khách sạn. Có Phòng Kangaroo, Phòng Đại bàng và thậm chí là Phòng Kiến. Mình đang ở trong Phòng Hổ. Nó được gọi là Phòng Hổ vì có một con hổ lớn trên tường. Con hổ ở giữa cửa phòng tắm và cửa sổ. Giường cạnh cửa sổ, nhưng cửa sổ có hình dạng kỳ lạ lắm. Mình để túi dưới gầm giường. Có một cái đèn, một tủ quần áo và một bàn có ngăn kéo. Bạn nên ở đây khi đến tham quan Đà Lạt. Thật tuyệt vời.

Sớm gặp lại các bạn nhé!

Nick

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 – Đây là thư điện tử hay thư tay?

2 – Nội dung nói về cái gì?

Hướng dẫn dịch

1 – Đây là thư điện tử.

2 – Nội dung thư về khách sạn Crazy House.

2. Read the text again and answer the questions. Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi.

1 Who is Nick in Da Lat with?

2. How many rooms are there in the hotel?

3. Why is the room called the Tiger Room?

4. Where is Nick’s bag?

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 – Nick đang ở Đà Lạt với ai?

2 – Khách sạn có bao nhiêu phòng?

3 – Tại sao phòng này được gọi là Phòng con Hổ?

4 – Túi của Nick ở đâu?

Đáp án

1 – He is in Da Lat with his parents.

2 – There are ten rooms in the hotel.

3 – Because there’s a big Tiger on the wall.

4 – It’s under the bed.

Hướng dẫn dịch

1 – Nick đang ở Đà Lạt với bố mẹ của bạn ấy.

2 – Khách sạn có 10 phòng.

3 – Bởi vì có một con hổ lớn trên tường.

4 – Nó ở dưới gầm giường.

3. Circle the things in the Tiger Room. Khoanh chọn các món đồ có trong phòng con Hổ.

Đáp án

window, a wardrobe, a lamp, a desk

Speaking– Kỹ năng nói

4. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room. Sáng tạo một căn phòng cho khách sạn này. Vẽ phác thảo cho căn phòng.

5. Show your plan to your partner and describe it. Cho bạn em xem bản phác thảo và mô tả nó.

Example:

This is the Shark Room. There’s a big shark at the door. There’s a table and a sofa in the middle of the room.

Hướng dẫn dịch

Ví dụ: Đây là phòng Cá Mập. Có con cá mập to ở cửa. Có một cái bàn và ghế sô-pha ở giữa phòng.

Gợi ý 1

This is the panda room. The room has two main colours: white and black. There is a big artificial bamboo in this room. There is a table which has shape of panda’s face in the middle of the room. There is also a big panda bed. It is very beautiful.

Hướng dẫn dịch

Đây là căn phòng gấu trúc. Căn phòng có hai tông màu chủ đạo là trắng và đen. Có một cây tre nhân tạo lớn trong căn phòng này. Giữa phòng có một cái bàn có hình mặt gấu trúc. Ngoài ra còn có một chiếc giường gấu trúc lớn. Căn phòng đó rất là đẹp.

Gợi ý 2

This is the Doraemon room. The room is full of blue and white things. The wall is blue and has Doraemon sticker. There is a big bed with the shape of Doraemon. The desk is blue and the chair is white. There is bookshelf at the corner of the room. It has full Doreamon comic books.

Google dịch

Đây là phòng Doraemon. Căn phòng tràn ngập những thứ màu xanh và trắng. Tường màu xanh lam và có dán hình Doraemon. Có một chiếc giường lớn hình Doraemon. Bàn màu xanh lam và ghế màu trắng. Có giá sách ở góc phòng. Nó có đầy đủ truyện tranh Doreamon.

Gợi ý 3

This is the Parrot room. The room is like a nest for birds. There is a big fake tree in this room. There is a sofa and a TV in the middle of the room.

Đây là phòng Vẹt. Căn phòng trông như cái tổ chim. Có một cái cây giả trong phòng. Có một ghế sô-pha và tivi ở giữa phòng.

Trên đây là Giải tiếng Anh lớp 6 Global success unit 2 My house skills 1 trang 22. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.