Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 6 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Project hướng dẫn giải các phần bài tập liên quan đến tổng hợp kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp trọng tâm trang 67 SGK tiếng Anh 6 Global Success.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

– Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project

I wish Tôi ước

1. Each student gets a small piece of paper and writes his / her wishes on it. Mỗi học sinh nhận một mảnh giấy nhỏ và viết điều ước của mình lên đó.

2. He/She hangs it on a tree. Mỗi bạn học sinh tự treo nó lên cây.

3. Other students take turns to come up, get a piece of paper and read aloud the wish. Các học sinh khác lần lượt lên, lấy một mảnh giấy và đọc to điều ước.

4. The class guess whose wish it is. Cả lớp đoán xem đó là điều ước của ai.

– I want to have a brother: Tôi muốn có một em trai.

– I want to visit Singapore: Tôi muốn tham quan Singapore.

– I want to live in a tree house: Tôi muốn sống trong một ngôi nhà trên cây.

Gợi ý

I want to travel a lot.

I want to stay healthy.

I want to have a sister.

I want be in the Math gifted team.

I want to pass all of my exams.

I want to have an Oxford dictionary.

I want to make a lot of good friends.

I want to plant some trees in my garden.

Hướng dẫn dịch

Tôi muốn đi du lịch rất nhiều.

Tôi muốn giữ sức khỏe.

Tôi muốn có một em gái.

Em muốn vào đội tuyển năng khiếu Toán.

Tôi muốn trồng một số cây trong vườn của tôi.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project Our Tet holiday trang 67. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất