Soạn Communication tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Communication hướng dẫn giải các phần bài tập trang 63 SGK tiếng Anh 6 Global Success chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– to know New Year practices in other countries

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Communication

Everyday English – Tiếng Anh mỗi ngày

Saying New Year’s wishes Nói lời chúc cho Năm mới

1. Listen and read the New Year’s wish.Nghe và đọc lời chúc mừng Năm mới.

Click để nghe

– Happy New Year

– Wishing you joy and laughter… from January to December!

Hướng dẫn dịch

– Chúc mừng năm mới

– Chúc bạn tràn ngập niềm vui và tiếng cười từ tháng 1 đến tháng 12!

2. Practise saying New Year’s wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own. Thực hành nói lời chúc mừng năm mới với bạn của em, sử dụng các gợi ý bên dưới hoặc tự tạo lời chúc của riêng em.

Gợi ý

  • Wishing you having a year full of fun.
  • Wishing you a life full of happy moments
  • Wish you a happy and prosperous new year, everything is as you wish.
  • Tet’s coming, it will bring my best wishes to you.

Hướng dẫn dịch

  • Chúc bạn có một năm đầy niềm vui.
  • Chúc bạn có một cuộc sống tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc
  • Tết đến sẽ mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất dành gửi bạn.
  • Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý.

New year practices in the world Các tập tục trong Năm mới trên thế giới

3. QUIZ: Match the sentences with the pictures. Then match them with the countries.Câu đố: Nối các câu với ảnh tương ứng. Sau đó nối chúng với quốc gia tương ứng.

Đáp án

1 – b – The USA

2 – c – Russia

3 – a – Japan

4 – d – Thailand

In Switzerland, they drop ice cream on the floor to celebrate the New Year.

In Romania, they throw coins into a river for good luck.

In Thailand, they throw water on other people to wash away bad luck.

Đáp án

1 – b; 2 – a; 3 – e; 4 – c; 5 – d;

Hướng dẫn dịch

Ở Nhật Bản, các ngôi chùa rung chuông 108 lần vào nửa đêm ngày 31 tháng 12. Bằng cách đó, mọi người tin rằng những điều tồi tệ trong năm qua sẽ rời đi.

Ở Tây Ban Nha, người ta cố gắng cho 12 quả nho vào miệng vào lúc nửa đêm để cầu may.

Ở Thụy Sĩ, họ thả kem xuống sàn để chúc mừng năm mới.

Ở Romania, họ ném tiền xu xuống sông để cầu may.

Ở Thái Lan, họ ném nước vào người khác để rửa sạch những điều không may mắn.

5. Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turns to say them aloud. The group says which country he/ she is talking about.Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh chọn 1 hoạt động từ bài 4. Lần lượt nói to chúng lên. Cả nhóm nói bạn đó đang nói về quốc gia nào.

– They put 12 grapes in the mouth.

– It’s Spain.

– They ring bells 108 times.

– It’s Japan.

– They throw coins into a river.

– It’s Romania.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday Communication trang 63. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất