Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng lesson mới nhất, tài liệu Soạn tiếng Anh A Closer Look 2 Unit 7 lớp 6 Television dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu soạn tiếng Anh 6 unit 7 A closer look 2 gồm đáp án chi tiết, hướng dẫn dịch và file nghe mp3 của tất cả các phần bài tập 1 – 5 SGK tiếng Anh lớp 6 tập 2 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Know how to use question words and conjunctions and practice.

2. Objectives

– Vocabulary: vocabulary concerning the subject of Television.

– Grammar: Question words, conjunctions

– Skills: writing

II. Soạn tiếng Anh A Closer Look 2 Unit 7 lớp 6 Television

Grammar Ngữ pháp

WH-questions – Từ để hỏi

1. Read the conversation and underline the question words. Đọc bài hội thoại và gạch dưới những từ để hỏi.

Đáp án

1. What

2. Where

3. How long

Hướng dẫn dịch

Girl: Chào Phong. Ngày mai bạn định làm gì?

Phong: Tôi định đi xem triển lãm sách.

Girl: Nó ở đâu?

Phong: Nó ở đường Vân Hồ.

Girl: Nó diễn ra trong bao lâu?

Phong: Từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng.

2. Match each question word with the information it needs.Nối các từ để hỏi với thông tin mà nó cần.

Đáp án

When – time

How many – number

How often – repetition

What – thing

Where – place

Who – people

Why – reason

When; How often; What; Where; Who

Conversation 1

A: _______ do you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: _______ do you watch?

B: It depends. But I like game shows best.

Conversation 2

A: _______ do you like best

in the Weekend Meeting shows?

B: Xuan Bac. He’s so funny.

Conversation 3

A: _______ do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: _______ do you play?

B: In the yard.

Đáp án

Conversation 1

How often – What

Conversation 2

Who

Conversation 3

When – Where

Hướng dẫn dịch

Bài đối thoại 1

A: Bạn xem TV bao lâu một lần?

B: Không thường xuyên lắm. Hai hoặc ba lần một tuần.

A:Bạn xem gì?

B: Còn tùy. Nhưng mình thích chương trình tìm kiếm tài năng nhất.

Bài đối thoại 2

A: Bạn thích ai nhất trong Doraemon?

B: Nobita. Bạn ấy thật hài hước.

Bài đối thoại 3

A: Bạn chơi bóng đá khi nào?

B: Thường vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

A: Bạn chơi ở đâu?

B: Trong sân.

Conjunctions in compound sentences

4. Match the beginnings with the endings.Nối các nửa đầu câu với các nửa cuối câu.

Đáp án

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – d;

Hướng dẫn dịch

1 – Tôi thích các chương trình động vật, và anh trai tôi cũng thích chúng.

2 – Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai, vì vậy tôi có thể có mặt tại sân vận động đúng giờ.

3 – Đôi khi chúng tôi đọc sách, và đôi khi chúng tôi chơi thể thao.

4 – Em trai tôi có thể tô màu những bức tranh, nhưng em ấy không thể vẽ.

5 – Chúng tôi yêu thích các hoạt động ngoài trời, vì vậy chúng tôi dành thứ Bảy hàng tuần để chơi thể thao.

5. Use and, but or so to complete the sentences.Sử dụng and, but hoặc so để hoàn thành các câu.

Đáp án

1 – so;

2 –  but;

3 – so;

4 – but;

5 – and;

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 2 trang 9 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Xem thêm: Soạn unit 7 lớp 6 Television đầy đủ nhất