Soạn Communication Unit 5 SGK tiếng Anh 6 Global Success nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam Communication gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 – 5 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 5 Natural wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review comparative and superlative adjectives to describe things in nature.

– use “ must” and “mustn’t” to give order

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Communication

Everyday English – Tiếng Anh mỗi ngày

Making and accepting appointments – Đặt lịch hẹn và chấp nhận lịch hẹn

1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts. Nghe và đọc đoạn hội thoại ngắn bên dưới, chú ý đến phần được làm nổi bật.

Steven: Duong, let’s go for a picnic this Sunday.

Duong: That’s fine. What time can we meet?

Steven: How about 9 o’clock?

Duong: Sure. I’ll meet you at that time.

Hướng dẫn dịch

Steven: Dương, Chủ nhật này chúng ta đi dã ngoại nhé.

Duong: Được đó. Mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau?

Steven: Khoảng 9 giờ được không?

Duong: Nhất trí. Mình sẽ gặp bạn vào lúc đó.

2. Work in pairs. Make a short conversation, following the example in 1. Làm việc theo cặp. Tạo đoạn hội thoại ngắn, làm theo mẫu ví dụ ở hoạt động 1.

Gợi ý

Mai: Phong, let’s go to Vincom this Saturday afternoon.

Phong: That’s great. What time can we meet?

Mai: How about 9 o’clock?

Phong: Sure, I’ll meet you at that time.

A travel guide Hướng dẫn du lịch

3. Read the travel guide entry. Đọc bài thông tin hướng dẫn du lịch.

Hướng dẫn dịch

+ Bạn không được đi du lịch một mình. Luôn đi theo nhóm.

+ Bạn không được xả rác.

+ Bạn chỉ được mang những thứ cần thiết.

+ Bạn cũng phải mang theo quần áo phù hợp. Đừng mang theo quần đùi hoặc áo phông!

4. Now make a list of the things you must bring to the Himalayas. Then add things you mustn’t bring. Bây giờ lập danh sách những thứ bạn phải mang theo đến Himalayas. Sau đó thêm những thứ bạn không được mang theo.

Đáp án

MUST

MUSTN’T

compass

sleeping bag

plaster

thick clothes

good shoes

bicycle

shorts

T-shirts

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Communication trang 53. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.