Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 Project trang 15 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải hay SGK tiếng Anh lớp 6 My new school Unit 1 Project giúp các em hướng dẫn dịch yêu cầu bài học cũng như gợi ý bài làm giúp các em chuẩn bị hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: webpage, punctuation.

– Structures: The present simple and adverb of frequency

– Verb (study, have, do, play) + Noun

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Project

Your dream school – Trường mơ ước của em

Work in groups – Làm việc theo nhóm

1. Design your dream school. What does it look like?Thiết kế ngôi trường mơ ước. Nó trông như thế nào?

Is it…

– in a different town or country?

– a boarding school?

– a boys’/ girls’school?

Does it have…

– a swimming pool?

– video game rooms?

– a greenhouse or a farm?

Hướng dẫn dịch:

Nó nằm ở:

– một thị trấn khác hoặc quốc gia khác?

– là trường nội trú?

– là trường dành cho nữ hay nam?

Ở đó (nó) có:

– hồ bơi?

– phòng trò chơi không?

– nhà kính hay nông trại không?

2. Draw a picture of your dream school. Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.

Hướng dẫn giải:

Các em học sinh tự vẽ ngôi trường mơ ước của bản thân.

Google dịch

Tôi là Ngọc Lan và tôi đến từ Hà Nội. Ngôi trường mơ ước của em là trường THCS Ngôi Sao. Nó nằm ở đường Thanh Xuân, Hà Nội. Nó lớn và hiện đại. Nó có nhiều phòng khác nhau như: phòng máy tính, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật, phòng thí nghiệm. Phòng học rất lớn với đồ nội thất hiện đại. Có một sân trường lớn ở giữa trường. Có rất nhiều loại thể thao mà chúng ta có thể chơi ở đó. Nó có một hồ bơi. Tôi có thể học bơi bởi các giáo viên của chúng tôi. Nó cũng có một căng tin với nhiều loại đồ ăn thức uống.

Gợi ý 2

This is the picture of my dream school. It’s an international school in my hometown. It’s very large with over 40 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and relax. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. It also has three computer rooms and two big libraries. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

Google dịch

Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế tại quê hương của tôi. Nó rất lớn với hơn 40 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và nghỉ ngơi. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Trường tôi cũng có ba phòng máy tính và 2 thư viện sách to. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

Gợi ý 3

This is a picture of my dream school. My dream school is very big and modern. It’s located in Ha Noi-the capital of Viet Nam. It has full of functional rooms such as the computer room, music room, art room, science room, swimming pool and a big garden. The classroom is not too big but it’s very nice with modern furniture. There are many big trees around the school. I love my school so much.

Google dịch

Đây là hình ảnh ngôi trường mơ ước của em. Ngôi trường mơ ước của tôi rất lớn và hiện đại. Nó nằm ở Hà Nội – thủ đô của Việt Nam. Nó có đầy đủ các phòng chức năng như phòng máy tính, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật, phòng khoa học, hồ bơi và một khu vườn rộng. Lớp học không quá lớn nhưng rất đẹp với nội thất hiện đại. Xung quanh trường có rất nhiều cây lớn. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

Tham khảo thêm tại: Viết về ngôi trường mơ ước bằng tiếng Anh lớp 6

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Project trang 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.